Rautateiden verkkoselostus

Lataa PDF

Esipuhe

Liikenneviraston rakennuttama ratatekninen oppimiskeskus Kouvolassa.
Liikenneviraston rakennuttama ratatekninen oppimiskeskus Kouvolassa.

Liikennevirasto julkaisee rautatielain mukaisesti aikataulukautta 2019 koskevan verkkoselostuksen, joka on kuudestoista Suomessa tehty verkkoselostus. Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkolle pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet. Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten. Tämä verkkoselostus on tarkoitettu aikataulukaudelle 9.12.2018 ja päättyy 14.12.2019.

Verkkoselostus 2019 on tehty edellisen verkkoselostuksen pohjalta kehittämällä sitä käyttäjiltä saadun palautteen ja muiden eurooppalaisten rataverkon haltijoiden verkkoselostusten perusteella. Verkkoselostus 2019 julkaistaan verkkojulkaisuna. Liikennevirasto päivittää verkkoselostusta ja informoi siitä ratakapasiteetin haltijoita ja tiedossaan olevia Suomen rataverkolle pyrkiviä ratakapasiteetin hakijoita. RIMF-tietojen ja Liikenneviraston rekisteritietojen avulla on luotu karttakäyttöliittymä rataverkon ominaisuustiedoista.

Verkkoselostus noudattelee yhteistä eurooppalaista sisältörakennetta. Verkkoselostus koostuu seuraavista luvuista:

1 Yleistä
2 Rataverkolle pääsyn edellytykset
3 Rataverkko
4 Ratakapasiteetin jakaminen
5 Rautatieyrityksille tarjottavat palvelut
6 Ratamaksu

Liikenne ja tieto -toimialan liikenteen palvelut -osasto vastaa verkkoselostuksen tekemisestä Liikennevirastossa. Työhön ovat osallistuneet useat asiantuntijat Liikenneviraston eri toimialoilta sekä organisaation ulkopuolelta.

Liikennevirastossa nykyisin hoidettavat tie-, meri- ja rautatieliikenteen liikenteenohjaustoiminnot yhtiöitetään valtion osakeyhtiöksi 1.1.2019 alkaen. Liikennevirasto ostaa liikenteenohjauspalvelut liikenteenohjausyhtiöltä. Liikenneviraston ja rautateiden liikenteenohjauksesta jo nykyään vastaavan Finrail Oy:n välistä työnjakoa selkiytetään yhtiöittämisen myötä. Muuttuneet asiat kuvataan verkkoselostukseen syksyn 2018 kuluessa siinä vaiheessa, kun muutosten sisällöistä ja voimaantulosta on tehty päätökset.

Helsingissä, 9.12.2017

Liikennevirasto
Liikenne ja tieto -toimiala, Liikenteen palvelut -osasto