Rautateiden verkkoselostus

Lataa PDF

Esipuhe

Liikennevirasto julkaisee rautatielain mukaisesti aikataulukautta 2018 koskevan verkkoselostuksen, joka on viidestoista Suomessa tehty verkkoselostus. Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkolle pääsyn edellytykset, valtion rataverkko, ratakapasiteetin jakamismenettely, rautatieyrityksille tarjottavat palvelut ja ratamaksun määräytymisperusteet. Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten. Tämä verkkoselostus on tarkoitettu aikataulukaudelle 10.12.2017 ja päättyy 8.12.2018.

Verkkoselostus 2018 on tehty edellisen verkkoselostuksen pohjalta kehittämällä sitä käyttäjiltä saadun palautteen ja muiden eurooppalaisten rataverkon haltijoiden verkkoselostusten perusteella. Verkkoselostus 2018 julkaistaan nyt omana verkkojulkaisuna, julkaisujärjestelmän kehittämissyistä julkaisuversio tehdään ensin pdf-julkaisuna ja aineisto siirretään joulukuussa verkkosivustoksi. Liikennevirasto tulee päivittämään verkkoselostusta ja informoi siitä ratakapasiteetin haltijoita ja tiedossaan olevia Suomen rataverkolle pyrkiviä ratakapasiteetin hakijoita. RIMF-tietojen ja Liikenneviraston rekisteritietojen avulla on luotu karttapalvelu rataverkon ominaisuustiedoista.

Verkkoselostus noudattelee yhteistä eurooppalaista sisältörakennetta. Verkkoselostus koostuu seuraavista luvuista:

1    Yleistä
2    Rataverkolle pääsyn edellytykset
3    Rataverkko
4    Ratakapasiteetin jakaminen
5    Rautatieyrityksille tarjottavat palvelut
6    Ratamaksu


Liikenne ja tieto -toimialan liikenteen palvelut -osasto vastaa verkkoselostuksen tekemisestä Liikennevirastossa. Työhön ovat osallistuneet useat asiantuntijat Liikenneviraston eri toimialoilta sekä organisaation ulkopuolelta.

Helsingissä, 9.12.2016

Liikennevirasto
Liikenne ja tieto -toimiala, Liikenteen palvelut -osasto