Ytterligare information

viestinta@liikennevirasto.fi

  • fornamn.efternamn@trafikverket.fi

Hållbarhetsredovisning 2017

Ladda ner pdf

Hållbärhetsredovisning 2017

Trafikverket har i uppgift att erbjuda hela samhället en modern transportinfrastruktur som främjar tillväxt och välfärd genom att möjliggöra hållbara och säkra resor och transporter. Trafikverkets mål är att med hjälp av avancerad teknik och ökad information skapa ett trafikledsnätverk som stödjer utvecklingen av trafiktjänster.

Världen förändras. När verksamhetsmiljön förändras vill Trafikverket aktivt bygga framtiden och modigt förnya sina gamla verksamhetssätt. Verkets mål är att ytterligare öka dialogen med intressegrupperna – särskilt kunderna – för att kunna utveckla verksamheten efter deras behov.   

I denna hållbarhetsredovisning sammanställs centrala åtgärder för Trafikverkets samhällsansvar som vidtagits under 2017. I rapporten följer de internationella GRI (G4)-riktlinjerna (nivå Core).

Trafikverket har ett betydande samhällsansvar för statens nätverk av landsvägar, järnvägar och farleder och utvecklingen av dem. Genom beslut som fattas i dag kan vi säkerställa att Finland hålls i rörelse även i morgon.

Samhällsansvarsteman

Kuusikenttäinen kuva yhteiskuntavastuun teemoista

  • För kunden
  • Bidra till och stöda samhällets tillväxt
  • Hållbarare mobilitet, transport och trafikledshållning
  • Säkerhet som utgångspunkt
  • Ansvarsfull upphandling och ekonomi
  • Anställda som en resurs