Ytterligare information

Samhällsansvarexpert

Katri Kallio

  • fornamn.efternamn@trafikverket.fi

Hållbarhetsredovisning 2016

Ladda ner pdf

År 2016 – Smart och ansvarsfull trafik i Finland

Expertisen testas i val och beslut som vi gör tillsammans för vårt samhälles bästa.

Trafikverket har i uppgift att erbjuda hela samhället en modern trafikinfrastruktur som främjar tillväxt och välfärd genom att möjliggöra hållbara och säkra resor och transporter. Med hjälp av avancerad teknik och ökad information är Trafikverkets mål att skapa ett trafikledsnätverk som stödjer utvecklingen av trafiktjänster.

Världen förändras. I ändringen av verksamhetsmiljön vill Trafikverket aktivt bygga upp framtiden och modigt förnya sina gamla verksamhetssätt. Verkets mål är att ytterligare öka dialogen med intressentgrupperna – särskilt kunderna – för att kunna utveckla verksamheten efter deras behov.   

I denna hållbarhetsredovisning sammanställs centrala åtgärder för Trafikverkets samhällsansvar som vidtagits under 2016. I rapporten följer de internationella GRI (G4)-riktlinjerna (nivå Core).

Trafikverket har ett betydande samhällsansvar för statens nätverk av landsvägar, järnvägar och farleder och utvecklingen av dem. Genom beslut som fattas i dag kan vi säkerställa att Finland hålls i rörelse även i morgon – och de kommande hundra åren.

Samhällsansvarets teman

  • För kunden
  • Bidra till och stöda samhällets tillväxt
  • Hållbarare mobilitet, transport och trafiksledshållning
  • Säkerhet som utångspunkt
  • Ansvarsfull upphandling och ekonomi
  • Anställda som en resurs