Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Matti Kiljunen

  • 029 5022 796

Vt 8 Laitila

Valtatielle 8 Turku-Pori -välille tavoitellaan runkoverkolle sopivaa yhtenäistä 80–100 km/h nopeustasoa. Laitilan kohdalla nopeusrajoitus on nyt 50–60km/h. Lisäksi tiellä on nelihaaraisia tasoliittymiä, joista pyritään eroon. Tasoliittymät ovat liikenneturvallisuusriski. Parantamistoimenpiteiden jälkeen valtatieltä 8 poistuvat tasoliittymät Laitilan kohdalta ja tien nopeustaso nousee 80 km:iin/h. Parantamisratkaisuilla luodaan myös edellytyksiä Laitilan kaupungin maankäytön kehittämiselle.

Liikennemäärät Laitilan kohdalla ovat noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (molemmat ajosuunnat yhteensä) kantatien liittymän eteläpuolella. Raskasta liikennettä on paljon, noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät ovat kasvaneet viime vuosina.

Tiesuunnitelma

Valtatien 8 parantamisesta Laitilan keskustan kohdalla on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen.

Tiesuunnitelma on julkisesti nähtävillä 30.9.2020–30.10.2020 välisen ajan (Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta, pdf 130 kt). Suunnitelmaan pääsee tutustumaan Väyläviraston palvelussa osoitteessa  https://vaylavirasto.sharefile.eu/d-sa75b84430a747838.

Valtatien 8 Laitilan keskustan alueen liikennejärjestelyihin kohdistuu mittavia toimenpiteitä. Kantatien 43 liittymään toteutetaan kiertoeritasoliittymä, Kaukolantien (mt 2041) / Erik Sorolaisen tien ja Salontien (mt 12489) liittymäjärjestelyt muuttuvat. Suunnitelmaan sisältyy ajoneuvoliikenteen väylien lisäksi myös kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä, joukkoliikenteen pysäkkien ja pysäkkiyhteyksien järjestelyjä, meluntorjuntaa ja mm. pohjaveden suojausta. Erikoiskuljetukset siirtyvät osittain uudelle reitille. Valtatien 8 tasausta pudotetaan Laitilan keskustan kohdalla useita metrejä. Tässä huomioidaan kuitenkin Sirppujoen tulvariskikorkeus ja -alue. Sirppujoen yli toteutetaan uudet sillat. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Laitilan kaupungin kanssa, ja kaupunki on mm. vastannut lukuisista kaavamuutoksista.
 
Suunnitelman mukaisten ratkaisujen kustannusarvio on 33,85 M€.

Hankkeen perustiedot


Lataa Hankekortti
Aikataulu
Tiesuunnitelma 2020
Yhteistyökumppanit
Laitilan kaupunki
Kustannukset
33,85 M€
Vastuutahot
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Tavoitteet

Tavoitteena on liikenteen, Laitilan keskustan maankäytön kehittämisen ja taajamakuvallisten tavoitteiden yhteensovittaminen EU:n TEN-T kattavan verkon vaatimusten kanssa. Hanke on osa Vt 8 Turku - Pori yhteysvälin kehittämistä.

  • Aluevaraussuunnitelma 2017
  • Tiesuunnitelma nähtäville
  • Toteutusvalmius 2022