Vt 4 Rovaniemi

Valmistunut

Rovaniemen kohdan perusparannus on ratkaisu valtatien liikenneongelmiin Rovaniemellä. Valtatietä parannetaan noin 2,5 kilometriä kaupungin ydinkeskustasta etelään päin Oijustielle saakka.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

projektipäällikkö

Keijo Heikkilä

  • 029 534 3582
  • keijo.heikkila@liikennevirasto.fi

Graniittirakennus Kallio Oy

työpäällikkö

Jorma Härkönen

  • 050 311 2385
  • jorma.harkonen@grk.fi
Valtatie 4 on kansainvälisesti merkittävä väylä. Rovaniemen kohdan perusparannus on ratkaisu valtatien liikenneongelmiin Rovaniemellä.

Hankkeen taustat

Valtatie 4 muodostaa tärkeän linkin Suomen läpi aina Barentsin alueelle saakka. Rovaniemen kohdalla tie on vilkas ja ruuhkainen. Tiellä kulkee paljon työmatkalaisia sekä kaupungin sisäisiä liikkujia, ja liikennevirta joutuu usein pysähtelemään valoissa. Perusparannus lisää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

 

Tieosuudella on vuosien 2008–2012 aikana sattunut 61 liikenneonnettomuutta, joista 21 on johtanut henkilövahinkoihin. Urakan jälkeen henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrän arvioidaan vähenevän neljänneksellä. 

 

$curSection.smallImageAltText.data

Hankkeen tavoitteet

Perusparannus lisää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Liikennevalojen poistaminen valtatieltä sekä eritasoliittymien rakentaminen sujuvoittavat merkittävästi liikennettä. Uudet järjestelyt vähentävät viivytyksiä liittymissä, ja poikittaisliikenteen sujuvuus paranee eritasojärjestelyjen myötä. Myös kaupungin maankäytön mahdollisuudet lisääntyvät.

 

$curSection.smallImageAltText.data

Hankkeen eteneminen

Rakennustyöt alkoivat elokuussa 2014. Valtatietä parannetaan noin 2,5 kilometriä kaupungin ydinkeskustasta etelään päin Oijustielle saakka. Tieltä puretaan kolme valo-ohjattua liittymää ja osuudelle rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää, Oijustien ja Vierustien liittymät. Viirinkankaantien liittymän tilalle rakennetaan alikulkuyhteys Vierustielle. Samoin pohjoispäässä rakennetaan kokonaan uusi Lehtikadun alikulkuyhteys. Eteläpäässä tie laskee noin neljä metriä nykyistä alemmaksi. 

Urakka on edennyt suunniteltua nopeammin. Kesällä 2016 tehdään vielä siltojen viimeistelytöitä sekä päällystys- ja vihertöitä. Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy. 

Rovaniemen kaupunki parantaa Liikenneviraston urakan aikana sekä hankekokonaisuuteen kuuluvia että myös muita alueen katuja ja katuliittymiä. 

$curSection.smallImageAltText.data

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kustannusennuste on 25 M€, josta kunnan osuutta on noin 2 M€.

 

 

 

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 01.08.2016