Hyppää sisältöön

Kesän 2021 aikana edistettäviä ja valmistuvia töitä

Vt 4 Oulujoen siltojen uusiminen

  • Valut ovat valmistuneet 
  • Seuraavat työvaiheet: viimeistellään sillan päällysrakennetta ja päällystetään silta.  
  • Työt valmistuvat kesän 2021 aikana  

Vt 4 Iskon eritasoliittymän ramppien parantaminen: 

  •  Työt alkavat keväällä 2021 ja urakka valmistuu yksivuotisena syksyllä 2021 

Vt 4 Kiiminkijoen sillan leventäminen 

  • Varasilta on poistettu, liikenne siirretty uudelle sillankannelle 
  •  Sillan eritys- ja päällystystyöt valmistuvat kesän 2021 aikana 

 Vt 4 Olhavan ohituskaistat 

  • Päällystys, keskikaiteen asennus ja riista-aidan rakentaminen 
  • Työt valmistuvat vuoden 2021 aikana 

Vt 4 Viantienjoki-Simo 

  • Keskikaiteen uusiminen, valmistuu viikolla 22 

Vt 4 Viantienjoki-Maksniemi 

  •  Riista-aidan rakentaminen, valmistuu kesäkuun 2021 aikana