Puuston poisto

Vt 3 Hämeenkyrönväylän puuston ja kantojen poisto alkaa maaliskuussa. Puusto poistetaan aluksi päätien ja uuden Kylmäojantien osalta. 

Puuston poistosta kertyvä energiapuu toimitetaan hyötykäyttöön, kannot nostetaan kuivumaan tiealueen reunoille ja toimitetaan hyötykäyttöön myöhemmin. Puusto myydään niin sanotusti pystykauppana eli korjuukustannus kuuluu maanomistajalle. Jos puun arvo ei kata korjuukustannusta, maksaa Väylävirasto korjuukulun. Tällä hetkellä esimerkiksi energiapuusta ja kannoista saatava myynti tulo ei kata korjuukustannusta, minkä vuoksi niistä ei makseta korvausta maanomistajille ja korjuun kuluista vastaa Väylävirasto.

Puuston poistoa koordinoi metsänomistajien suuntaan keskitetysti PekTap Ky:n Pekka Tolonen. Hän on yhteydessä hyvissä ajoin ennen hakkuutöitä jokaiseen metsänomistajaan, jonka alueelta puustoa tullaan poistamaan.

Puuston poiston rajat merkitään maastoon, minkä lisäksi alueelle asennetaan asianmukaiset varoitusmerkit ja kyltit. Töistä aiheutuu pientä meluhaittaa lähialueelle, puiden varastointia sekä puukuljetuksia alueella. Asutuksen läheisyydessä tapahtuvasta kaatotyöstä ilmoitetaan asukkaille ennakkoon ja samalla kerrotaan työn aikataulusta tarkemmin.

Tavoitteena on saada poistettua puusto päätien ja uuden Kylmänojantien osuudelta sekä hankkeen sijoitusalueilta maalis-kesäkuun aikana 2020. Varsinaiset tienrakennustyöt käynnistyvät arviolta heinä-elokuussa 2020.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Akseli Nurmi Väylävirasto, puh 029 534 3134, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektijohtaja Jukka-Pekka Saikkonen, Destia Oy, puh 040 559 3775, etunimi.sukunimi@destia.fi

Pekka  Tolonen, PekTap Ky, puh 040 533 1582, tolonenpekka56@gmail.com

reaktionapit
Sivu päivitetty 24.03.2020