Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelyt Hämeenkyrönväylällä

Syksyllä 2022 Hämeenkyrönväylää viimeistellään käyttöönottoa varten. Liikennejärjestelyjä tehdään erityisesti kohdissa, joissa uusi valtatie yhdistyy nykyiseen valtatielinjauksiin Hanhijärvellä ja Tippavaarassa.

Hanhijärvi

Hämeenkyrönväylällä tulee pieniä muutoksia Tampereen pään liikennejärjestelyihin samalla, kun liityntätöitä uudella valtatieosuudella viimeistellään. Niin Vaasasta kuin Tampereelta päin tuleva liikenne ohjataan kulkemaan Hanhijärven eritasoliittymän kautta viikolta 43 alkaen.

 

 

Tippavaara

Hankealueen Vaasan päädyssä Tippavaarassa tehdään liikennejärjestelyjä ja syyskuun puolesta välistä alkaen Tampereen suunnasta tuleva liikenne ohjataan kulkemaan lyhyt matka Hämeenkyrönväylän pohjoisia ajokaistoja pitkin.

Vaasan suunnasta tuleva liikenne ohjataan aiemmin toteutetulla osuudella keskikaiteen toiselle puolelle ja liikenne ohjataan uuden valtatielinjauksen rampin kautta eteenpäin.