Hyppää sisältöön

Liikennejärjestelyt Hämeenkyrönväylällä

Kesällä 2021 Hämeenkyrönväylällä tehdään töitä koko hankealueella. Työt vaikuttavat myös osittain lähialueen liikenteeseen.

Tippavaara ja Häijääntie

Tippavaaran eritasoliittymän rakentaminen käynnistyy heinäkuussa 2021 ja aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin. Reitti valtatieltä Kyröskoskelle muuttuu Tippavaaran kohdalla noin vuodeksi, kun Häijääntie katkaistaan ajoneuvoilta sekä kävelijöitä ja pyöräilijöiltä heinäkuun alussa Kyreltie/Sivutie-Nuijamiestentien liittymien väliseltä osuudelta. Opasteita muuttuneista liikennejärjestelyistä tulee koko alueelle kattavasti. 

Toukokuussa Tippavaaran läheisyyteen tulevalle kiertotielle alettiin tehdä päällystystöitä ja kiertotien ajoratamaalauksia tehdään kesäkuun puolessa välissä. Liikenne siirtyy kiertotielle viikon 24 aikana, kun pohjanvahvistustyöt lähestyvät nykyistä valtatien tiepengertä. Valtatien kiertotie on käytössä kesän 2021 ja sitä hyödynnetään myös myöhemmin uuden ja vanhan valtatien liitostöissä. 

 

Pappilanjoki ja Kylmäojantie

Hämeenkyrönväylän sillanrakentajat ovat myös päässeet tositoimiin Pappilanjoella! Työt käynnistyivät kesäkuussa rakentamalla Pappilanjoelle työsilta, jonka varaan rakennetaan varsinaisten siltojen kansien telineet sekä muotit. Ajoneuvojen sekä kävelyn ja pyöräilyn siltojen rakennustyöt alkoivat samaan aikaan.

Työsillan paalutustyöt alkoivat kesäkuun alussa Pappilanmetsän puoleiselta rannalta. Mahdollista samentumaa aiheuttavien työvaiheiden aikana joessa on tiealueen rajojen sisäpuolella käytössä silttiverho, jolla estetään samentumien kulkeutuminen alajuoksulle. 
Työsiltaan ja muihin työnaikaisiin rakenteisiin jätetään pienveneille kulkuaukko, jonka leveys on vähintään 3,5 metriä ja alikulkukorkeus 2,8 metriä. Pääsy sillan rakenteisiin estetään muilta osin. Veneliikennettä varoitetaan näkyvästi ennakkomerkeillä poikkeavasta tilanteesta sekä varoitusmerkeillä työnaikaisista rakenteista sekä silttiverhosta. 

Pappilanjoen pohjaa ja idänpuoleista rantapenkkaa vahvistetaan louhetäytöllä eroosion estämiseksi.

 

Sillanrakennustyön vuoksi Kylmäojantielle tulee kesän ajaksi lyhyt kiertotie. Syksyllä 2021 valmistuu Kylmäojantien uusi linjaus, ja läpikulkuliikenne siltatyömaan kohdalla loppuu.
 

Ristamäentie

Toukokuussa Ristamäentien risteyssillalle päästiin tekemään kannen valu, jossa sillan kanteen valettiin noin 800 m3 betonia. Työt kestivät kellon ympäri yhden vuorokauden ajan ja kannella ahkeroi yhteensä noin 20–30 henkilöä. Ristamäentiellä oleva kiertotie poistuu käytöstä koulujen alkuun mennessä, jolloin myös uusi risteyssilta pääsee käyttöön.

Lisätietoa Ristamäen kiertotiestä