Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

projektipäällikkö

Juha Typpö

  • 050 350 8218

Valtatien 27 jalankulku- ja pyörätie välillä kt 86 (Kokkolantie) - Kalliotie, Ylivieska

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Suunnittelukohteena on valtatie 27 Ylivieskassa Savelan alueella välillä kt 86 (Kokkolantie) - Kalliotie. Suunnitelma alkaa Kokkolantien liittymästä ja päättyy hieman Kalliotien liittymän jälkeen liittymällä nykyiseen jalankulku- ja pyörätiehen. Suunnittelualueen pituus on noin 1,9 km.

Suunnitelmaan sisältyy pysäkkijärjestelyiden rakentaminen valtatielle Kalliotien liittymän kohdalle sekä yksityisteiden ja maatalousliittymien järjestelyt suunnitellun jalankulku- ja pyörätien puolella. Nopeusrajoitus on alkuosalla 80 km/h ja loppuosalla 60 km/h.

Tiesuunnitelman yleisenä tavoitteena on kehittää valtatietä 27 siten, että kevyen liikenteen olosuhteita parannetaan ja tie ja liittymät pystyvät välittämään kasvavat liikennemäärät turvallisesti ja sujuvasti myös tulevaisuudessa.

Hankkeen keskeisin tavoite on parantaa kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta muodostamalla jatkuva kevyen liikenteen yhteys keskustasta Kumisevan/mt 7622 liittymän suuntaan läheiselle asuinalueelle sekä parantaa valtatien kevyen liikenteen ylityspaikkoja suunnittelujakson molemmissa päissä.

Hanke valmistuu heinäkuussa 2022.

Hankkeen kustannukset ovat noin 1 milj. euroa. Urakoitsijana toimii Peab Industri Oy.