Urakan sisältö ja hankintamalli

Hankeosassa 1A valtatie 12 parannetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi. Lisäksi rakennetaan eritasoliittymät Soramäkeen, Nostavaan ja Okeroisiin. Hankeosaan sisältyy 18 sillan rakentaminen. Suurimmat sillat ovat Vähäjoen ja Luhdanjoen laaksosillat. Lisäksi rakennetaan melusuojausta sekä parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä.

Hankeosa hankitaan ST- eli suunnittele ja toteuta -urakkana, jossa urakoitsijan vastuulla on sekä rakennussuunnitelman laatiminen, että itse rakentaminen. Urakoitsijaksi on valittu Destia Oy.

 

 

Sivu päivitetty 06.02.2019