Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Juha-Pekka Hämäläinen

  • 0295343563

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Janne Wikström

  • 029 534 3600

Destia Oy

Työpäällikkö

Pekka Nissinen

  • 0405599823

Destia Oy

Vastaava työnjohtaja

Matti Törmänen

  • 0400635079

Hankeosa 1A - Lahden eteläisen kehätien Hollolan pää

Urakan sisältö ja hankintamalli

Hankeosassa 1A valtatie 12 parannetaan uudessa maastokäytävässä Soramäen ja Okeroisten välillä kaksikaistaiseksi. Lisäksi rakennetaan eritasoliittymät Soramäkeen, Nostavaan ja Okeroisiin. Hankeosaan sisältyy 18 sillan rakentaminen. Suurimmat sillat ovat Vähäjoen ja Luhdanjoen laaksosillat. Lisäksi rakennetaan melusuojausta sekä parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä.

Hankeosa toteutetaan ST- eli suunnittele ja toteuta -urakkana, jossa urakoitsijan vastuulla on sekä rakennussuunnitelman laatiminen, että itse rakentaminen. Urakoitsijaksi on valittu Destia Oy.

Hankeosa 1 A siltakartta Lahden eteläinen kehätie.