Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

liikennejärjestelmäasiantuntija

Juha Korhonen

  • 0295 016 087

Valtatie 5 Siilinjärvi-Pöljä

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Valtatie 5 Helsinki–Sodankylä on valtakunnallisesti tärkeä pohjois–eteläsuuntainen valtatie. Tie kuuluu yleiseurooppalaiseen tieverkkoon ja on osa Eurooppatietä E63. Suunnittelukohde Siilinjärvi - Pöljä sijaitsee valtatie 5:llä Kuopion pohjoispuolella.

Tiehankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä palvella alueen maankäytön tarpeita.

Nykyinen valtatie 5 välillä Siilinjärvi–Pöljä on kapea ja paikoin linjaukseltaan ja tasaukseltaan puutteellinen. Valtatieosuuden liikennemäärä on 7100–9500 autoa vuorokaudessa.

Valtatieosuudella on tapahtunut vuosittain keskimäärin yhdeksän onnettomuutta, joista kolmannes on johtanut henkilövahinkoon. Tiellä on runsaasti tasoliittymiä, jotka haittaavat sekä liikenteen sujumista että liikenneturvallisuutta. Nopeusrajoitus 80 km/h ei myöskään täytä valtateille asetettua 100 km/h tavoitetta.

Valtatieosuuden eteläpuolella on noin 40 kilometriä pitkä moottoriväyläjakso Vehmasmäki–Kuopio–Siilinjärvi sekä pohjoispuolella jo parannettu valtatieosuus Pöljä–Mäntylahti. Näiden väliin jääminen korostaa tiejakson puutteita.

Hankkeen tilanne

Vuonna 2010 valmistunutta yleissuunnitelmaa päivitetään parhaillaan.