Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Pirkko Ylitalo

  • 0295 038 290

WSP Finland Oy

Insinööri

Viljo Heikkinen

  • 040 5667 034

Vt 5 parantaminen välillä Häikiönmäentie-Losotörmäntie, Kajaani

Tiehanke Käynnissä Kainuu

Valtatie 5 on Heinolan Lusista Mikkelin, Kuopion ja Kajaanin kautta Sodankylään johtava valtatie. Valtatien 4 ja valtatien 8 ohella se on Suomen tärkeimpiä pohjois–eteläsuuntaisia reittejä. Kuopion Vehmasmäen ja Sodankylän välinen osuus on myös osa E63-tietä. Tien Lusin ja Kemijärven välinen osuus kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-T-verkkoon, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten ja tavaroiden liikkumista.

Hankkeen suunnittelualue on 2,2 km:n pituinen ja sijaitsee Jormuan kylän kohdalla. Alue sijoittuu Häikiönmäentien (mt 19055) ja Losotörmäntien (mt 19081) liittymien väliselle alueelle.

Valtatien suuntainen kevyt liikenne joutuu kulkemaan valtatien pientareella. Osa valtatien eteläpuolisesta kevyestä liikenteestä joutuu ylittämään vilkkaan valtatien tasossa, koska nykyisen alikulun hyödynnettävyys on vaikeaa.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen erityisesti jalankulku- ja pyöräliikenteen osalta sekä ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantaminen.

Valtatien 5 suuntaisesti rakennetaan n. 2,2 km:n pituinen erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Häikiönmäentieltä (Mt 19055) Kulunnantielle (Mt 899). Jalankulku- ja pyöräilyväylä vaihtaa valtatien pohjoispuolelta valtatien eteläpuolelle Jormuan alikulkukäytävän kohdalla. Jalankulku- ja pyöräilyväylältä tehdään yhteydet valtatien 5 uusille linjaautopysäkeille.

Suunnitelmaan sisältyy yksi kevyen liikenteen vesistösilta Pohjajoen ylitse.

Rakennettava erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä parantaa liikenneturvallisuutta. Linja-autopysäkkien uudelleenjärjestely parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja kevyen liikenteen turvallisuutta pysäkeille mentäessä.

Rakennustyö voi aiheuttaa vaikutuksia vesistöihin tai pintavesiin sekä valtatien 5 läheisyyteen melu-, pöly- ja tärinähaittaa.

Hanke toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana.