Vt 5 Mikkeli–Juva kesätyöntekijät esittelyssä, osa 1

Julkaistu 2.7.2020

Valtatie viidellä tehdään töitä läpi kesän ja työmaalla on totuttuun tapaan myös kesäharjoittelijoita, alan opiskelijoita tai jo valmistuneita. Rakennustekniikan opiskelija Netta Hämäläinen työskentelee kesän Mikkeli–Nuutilanmäki-välillä. Me kysyimme ja Netta vastasi.

Vt 5 Mikkeli–Juvan kesätyöntekijät Netta Hämäläinen (oik.) ja Sanni Kervinen.

Kuka olet ja mistä tulet? 

Mie oon Hämäläisen Netta Haminasta. 

Mitä opiskelet, missä ja monettako vuotta? 

Opiskelen rakennustekniikkaa Xamkissa, Kotkan toimipisteellä. Syksyllä alkavat kolmannen vuoden opinnot.

 Mitä työnkuvaasi Vt 5 Mikkeli–Juva -työmaalla kuuluu? 

Työtehtäviini kuuluu siltatyönjohto ja laatuasioiden hoito.

 Kauanko pesti kestää? 

Aloitin Destialla kesällä 2019, ensin kesätyöntekijänä, sitten talven yli tuntityöntekijänä ja nyt taas kesätyöntekijänä. Työ jatkuu näillä näkymin ainakin elokuun loppuun.

Mikä on ollut parasta töissä tähän mennessä? 

Parasta on äärettömän mukava ja osaava työporukka ja se, että joka päivä oppii jotain uutta.

Millaisiin tehtäviin tähyät valmistuttuasi? 

Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä infrarakentamisen parissa, vaikka samanlaisissa työtehtävissä kuin nyt!

Toivotamme Netalle hyvin sujuvaa kesää työmaalla!

Kuva: Kesätyöntekijät Netta Hämäläinen (oik.) ja Sanni Kervinen, jonka esittelemme sarjassamme myöhemmin.

Joukkoliikenteen reitti avautuu Kinnarin eritasoliittymässä

Joukkoliikenteen reitit Mikkelin Kinnarin eritasoliittymän alueella muuttuvaty 1.7.2020 oheisen kartan mukaisesti.

Julkaistu 26.6.2020

Kinnarin eritasoliittymässä avataan keskiviikkona 1.7. joukkoliikenteen reitti Salosaarentien ja Juvantien välillä. Reitti avataan Mikkelin paikallisliikenteen vuorojen sujuvoittamiseksi Visulahden, Launialan ja Mikkelin keskustan välillä.

Avattava reitti tulee vain julkisen liikenteen käyttöön. Muuta liikennettä reitille ei vielä päästetä. Kohteessa ovat voimassa työnaikaiset liikennejärjestelyt ja opasteet.

Osuuden valmistuessa liikennejärjestelyt vielä hieman muuttuvat ja myös muu liikenne pääsee avattaville reiteille. Tiedotamme asiasta lähempänä liikenteelleottoa.

Vt 5 Mikkeli-Juva: Kiertotie käyttöön Koskenmäen ja Kettulan välillä

Julkaistu 25.6.2020

Liikenne siirretään rakennetulle rinnakkaistielle Koskenmäen ja Kettulan välillä keskiviikkona 1. heinäkuuta. Käyttöön otettavan kiertotien pituus on noin kymmenen kilometriä.

Kiertotienä toimiva rinnakkaistie kulkee Nuutilanmäen ja Juvan välillä noin kymmenen kilometrin matkalla.

Päätie voidaan rakentaa nelikaistaiseksi liikenteen ollessa kiertotienä toimivalla rinnakkaistiellä. Työmaan ja liikenteen erottaminen lisää tienkäyttäjien ja työntekijöiden turvallisuutta. Liikenne on rinnakkaistiellä arviolta heinäkuuhun 2021 saakka. 

Nopeusrajoitus on rinnakkaistiellä 50 kilometriä tunnissa. Liikennejärjestelyt vaikuttavat Mikkelin ja Juvan välillä ajoaikaan noin kymmenen minuuttia. Mikäli autoilija haluaa välttää hitaamman kiertotien käytön, vaihtoehtoinen reitti Mikkelin ja Kuopion välillä on esimerkiksi Pieksämäen kautta.

Asukkaiden liikkumiseen vaikuttaa myös Taskilantien liittymän katkaisu valtatie viidelle. Kulku on toistaiseksi Nääringintien kautta. Paikalle asennetaan muutoksesta kertovat opastustaulut. Järjestely on käytössä Taskilan risteyssillan valmistumiseen saakka eli arviolta joulukuuhun asti. Valmistumisen ajankohtaan vaikuttavat sääolosuhteet.

Kiertotien käyttöönoton yhteydessä myös kävelyn ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia. Uusi yhteys on rakennettu rinnakkaistien yhteyteen Vanha-Juvantieltä Juvan suuntaan noin puolen kilomerin matkalle. Aiemmin käytössä ollut väylä Hatsolan liittymästä Juvan suuntaan on poistettu käytöstä.

Katso Nuutilanmäen ja Juvan välinen kiertotienä toimiva rinnakkaistie kartalla suurempana (pdf)

Katso tulevat jalankulku- ja pyörätiet Mikkelin keskustan ja Visulahden välillä

Jalankulun ja pyöräilyn väylät kartalla, tulevat käyttöön liikenteelle ottamisen jälkeen elokuussa 2020.
Julkaistu 22.6.2020

Oheisesta karttakuvasta voi hahmotella elokuussa avattavia jalankulun ja pyöräilyn väyliä Mikkelin keskustan ja Visulahden välillä. Katso kartta suurempana.

Mikkelin ja Särkämäisen välisellä osuudella on tavoitteena avata elokuun aikana uutta tietä liikenteelle 16 kilometrin matkalta. Tällöin liikenne pääsisi kulkemaan uutta viitostietä pitkin 100 kilometrin tuntinopeudella.

Tienrakennuksen kiireisin aika vaikuttaa lomakauden liikenteeseen Mikkelin ja Juvan välillä

Julkaistu 16.6.2020

Valtatie 5:n parannustyöt Mikkelin ja Juvan Vehmaan välillä aiheuttavat juhannuksen ja lomakauden liikenteelle jonkin verran matka-aikojen hidastumista. Kesä-heinäkuussa liikennettä siirretään rinnakkaistielle Nuutilanmäen ja Juvan välillä.

Kesä-heinäkuussa liikennettä siirretään rinnakkaistielle Nuutilanmäen ja Juvan välillä. Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä otetaan valmista uutta tietä liikenteelle elokuussa.

Tietyöt Mikkelin kaupungin alueella ja Juvalla Kilpolan/Pöllän alueella hidastavat jonkin verran juhannusliikennettä.

– Toivon tielläliikkujilta pitkämielisyyttä juhannus- ja kesäliikenteeseen. Elokuussa päästään Mikkelissä jo uudelle väylälle, kertoo projektipäällikkö Harri Liikanen Väylävirastosta.

Kesä-heinäkuun vaihteessa liikenne siirretään Nuutilanmäen ja Juvan välillä talven ja kevään aikana rakennetulle kiertotienä toimivalle rinnakkaistielle. Kesän aikana kiertotietä tullaan ottamaan käyttöön noin kymmenen kilometrin matkalla Koskenmäen ja Kettulan välillä. Ajonopeus rinnakkaistiellä on 50 kilometriä tunnissa.

Liikenteen ollessa rinnakkaistiellä päästään rakentamaan päätietä. Liikenne on rinnakkaistiellä arviolta heinäkuuhun 2021 saakka. Mikäli autoilija haluaa välttää hitaamman kiertotien käytön, vaihtoehtoinen reitti Mikkelin ja Kuopion välillä on esimerkiksi Pieksämäen kautta.

Loppuvuonna 2020 avataan uutta tielinjaa liikenteelle noin kolmen kilometrin matkalla Tuhkalan liittymän ja Koskenmäen välillä. Nuutilanmäki-Juva osuus valmistuu liikenteelle 100 kilometrin tuntinopeudelle loppuvuonna 2021. Kesällä 2022 tehdään vielä viimeistelytöitä ja viimeinen asvalttikerros.
 
– Rinnakkaistien rakentaminen on sujunut vauhdikkaasti ja heinäkuussa pääsemme parantamaan nykyistä tietä. Seitsemää siltaa rakennetaan parhaillaan, ja kesällä aloitetaan vielä useiden uusien siltojen rakentaminen, sanoo projektipäällikkö Timo Tiainen Kreatelta.

Elokuussa uutta tietä liikenteelle normaalinopeuksin

Mikkeli-Särkämäinen välisellä osuudella on elokuun aikana tavoitteena avata uutta tietä liikenteelle 16 kilometrin matkalta. Tällöin liikenne pääsisi kulkemaan uutta viitostietä pitkin 100 kilometrin tuntinopeudella. 

Osuus Särkämäinen–Nuutilanmäki pyritään avaamaan liikenteelle lokakuussa 2020, jolloin koko Mikkeli-Nuutilanmäki osuus saadaan käyttöön. Vuoden päästä, kesällä 2021, tehdään vielä kyseisellä osuudella vihertöitä sekä viimeinen asvalttikerros.

– Alkukesän aikana olemme tehneet siltojen eristys- ja viimeistelytöitä. Lisäksi on tehty kantavaa kerrosta eli asvaltin alle tulevaa murskekerrosta ja päällystystöitä. Pintarakennetyöt, kivityöt ja vihertyöt ovat menossa, kertoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Destialta.

Katso kartta isompana (pdf)

Itä-Suomen pääväylä Vt 5 Mikkeli–Juva vahvistaa Etelä-Savon vetovoimaa

Julkaistu 14.5.2020

Suuret infrahankkeet, kuten Vt 5 Mikkeli–Juva, luovat uusia mahdollisuuksia maankäytölle, kohentavat elinkeinoelämän kasvuedellytyksiä ja sujuvoittavat työ-, asiointi- ja matkailuliikennettä.

Havainnekuva Mikkelin Visulahden kehittymisestä Valtatie 5 Mikkeli-Juva hankkeen myötä.

Etelä-Savon työpaikoista 65 prosenttia sijaitsee kymmenen kilometrin päässä viitostiestä. Mikkelin seudulle on sijoittunut uuden tien välittömään läheisyyteen jo useita teollisuuden ja kaupan palveluita. Mikkelissä kehitetään Visulahden aluetta ja Juvan Vehmaalle on suunnitteilla yritysalue.
 
– Mikkelissä valtatie 5:n pääkohde on Visulahti. Sinne on jo sijoittunut Ponsse, ja Biltema on päättänyt rakentaa myymälän. Lisäksi on tehty tonttivarauksia, kertoo toimitusjohtaja Juha Kauppinen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä.

Kauppisen mukaan kiinnostus uuden tielinjan varrella oleviin tontteihin on lisääntynyt. Logistiikka-alan toimijoille erityisesti Visulahti ja Juvan Vehmaa ovat erinomainen sijoittumiskohde.

– Ponssen myötä odotuksia liittyy muun muassa puunkorjuuketjun yrityksiin. Varauksia on Visulahdessa jo mukavasti, mutta alue on iso ja vapaata tilaa löytyy. Liikennemäärä viitostiellä tulee ennusteiden mukaan kasvamaan. Se tuo samalla uutta asiakaspotentiaalia yrityksille, Kauppinen jatkaa.

Vaikka kiinnostus uuden tien varrella oleville tonteille on lisääntynyt, joitakin vanhan tien lähellä sijainneita yrityksiä jää myös syrjään. Kauppisen mukaan on tärkeää saada opastus kuntoon, jotta asiakkaat löytävät yritykset jatkossakin.

Itä-Suomen saavutettavuus paranee

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Viitostien parantaminen on käynnissä Mikkelistä kohti Juvaa, ja tietä otetaan liikenteelle vaiheittain tämän ja ensi vuoden aikana. Kun yhteydet paranevat, tien suurin sallittu nopeus nousee sataan kilometriin tunnissa, se tarkoittaa entistä nopeampia yhteyksiä myös alueen yrityksille.

– Mikkeli–Juva-tien parantuminen on kaiken kaikkiaan merkittävä muutos. Yrityksiä kiinnostaa keskeinen sijainti Itä-Suomessa ja hyvä saavutettavuus etenkin pääkaupunkiseudulta katsoen, Juha Kauppinen sanoo.

Launialankatu suljetaan yötöiden ajaksi

Karttaan merkittynä telineiden purkukohta Launialankadun ja Vt 5 risteyksessä.
Julkaistu 14.4.2020

Keskiviikkona 15.4. suljetaan Launialankatu liikenteeltä sillan muottien ja telineiden purkamisen ajaksi. Työ tehdään keskiviikon ja torstain välisenä yönä 15.–16.4. klo 22–05. Työ ei vaikuta valtatie 5:n liikenteeseen.

Pieksämäentien liikenne kiertotielle Mikkelin Kinnarissa pääsiäisen jälkeen

Julkaistu 9.4.2020

Kantatie 72 Pieksämäentien kulkuyhteys Mikkelin Kinnarin alueella joudutaan katkaisemaan liikenteeltä putkisillan asentamisen vuoksi. Työ aloitetaan heti pääsiäisen jälkeen, tiistaina 14. huhtikuuta. Kiertojärjestelyt ovat voimassa 8. toukokuuta saakka. Työt liittyvät valtatie 5:n parantamiseen välillä Mikkeli–Juva.

Suljettava tieosuus on Kinnarin alueella. Kiertotiet kulkevat Oravintien, Tupalantien, Suosaarenkadun kautta ja toinen kiertotie Katajalahdentiellä.

Liikennejärjestelyt vaikuttavat myös julkiseen liikenteeseen, sillä linja-autoliikenne kohteen alueella katkeaa ja Arinakadun, Kinnarinkadun ja Juvantien pysäkit työkohteen lähellä poistuvat käytöstä työn ajaksi.

Paikallisbussien reitteihin muutoksia

Linja 3 (Visulahti) kiertää työmaan ajaen Suonsaarentien–Tupalantien–Oravinkadun kautta Juvantielle (kartta liitteenä). Linja ei aja Arinakadun ja Kinnarinkadun kautta.

Linjan 2T (Tupala) reitti muuttuu siten, että Lehtolankadun kääntöpaikan jälkeen auto palaa Oravinkatua pitkin takaisin Juvantielle, kiertämättä reittiä Tupalantie-Suonsaarentie–kt72–Arinakatu–Kinnarinkatu. 

Lisätietoja Mikkelin joukkoliikenteen sivuilta

Kevät tulee etuajassa, työt jatkuvat hyvää vauhtia

Sorakasoja ja kuormaana Vt 5 Nuutilanmäki-Juva työmaalla maaliskuussa 2020.

Julkaistu 13.3.2020

Vt 5 Nuutilanmäki-Juva -urakassa tarvittavat kalliokiviainekset louhitaan tielinjalta ja Vihotunpuron varamaanottopaikalta. Kalliosta saatavaa louhetta käytetään muun muassa massanvaihtoihin ja jalostetaan murskeeksi sekä hyödynnetään myös asfalttikiviaineksena.

Kinnarin vanha risteyssilta puretaan osin yötöinä

Silta puretaan Vt 5:n ja Salosaarentie-Pieksämäentien risteyksestä. Kiertotie kulkee vanhojen ramppien kautta.
Julkaistu 19.2.2020
 

Valtatie 5:n ylittävä, vuonna 1979 rakennettu Kinnarin vanha risteyssilta puretaan osana Vt 5 Mikkeli–Juva -urakkaa ja Kinnarin uuden eritasoliittymän rakentamista. Purkutyöt alkoivat maanantaina 17.2. Sillan purkaminen tehdään pääosin yötyönä tiistaista torstaihin 17.2.–20.2. klo 19.00–05.30 välisinä aikoina.

Yöllä tehtävän purkamisen vuoksi liikenne valtatiellä katkaistaan, ja ohjataan kulkemaan kiertoreittiä kohteen ohi. Purkutyöt jatkuvat päiväsaikaan kun sillan kannet on saatu purettua.

Kohteessa on liikenteenohjaus, nopeusrajoitus on 50 km/h.

Nuutilanmäki–Juva: louhintaa ja siltatöitä

Panostettu kallio Mikkeli-Juva työmaalla tammikuussa 2020.

Julkaistu 22.1.2020

Työt jatkuvat hankkeessa leudon talven siivittämänä. Kilpolankosken siltaa kannattavat jykevät, halkaisijaltaan metrin olevat pilarit on valettu tammikuun puolessa välissä. Laudoitus puretaan kannen muotin purkutöiden yhteydessä. Korkein pilari ulottuu lähes yhdeksän metrin korkeuteen, keskiarvon ollessa 8,3 metriä.

SIltapilarit valmiina valuun Vt 5 Mikkeli-Juva työmaalla tammikuussa 2020.

Louhintatyöt ja siihen liittyvät poraukset ovat käynnissä koko urakka-alueella. Myllyjoen vesistösillan kansityöt ovat käynnissä ja  Luikujärven alikulkukäytävän kehäsillassa on tehty muottiristikoiden asennuksia.

Liikenne siirretään rinnakkaistielle Kilpolankujan ja Parkasentien välillä

Julkaistu 22.11.2019

Uuden valtatie 5:n rakentaminen Nuutilanmäeltä Vehmaalle on aloitettu. Tällä hetkellä töitä tehdään pääasiassa rakennettavien Nuutilanmäen ja Kilpolan eritasoliittymien välisellä osuudella, Tuhkalantien ja Parkasentien välillä.

Kiertotiejärjestely Kilpolankujan ja Parkasentien välisellä osuudella kulkee osin nykyistä vt 5:ttä ja osin rakennettavaa uutta rinnakkaistietä.

Valtatie 5:n viereen rakennetaan rinnakkaistie, joka toimii rakentamisaikaisena kiertotienä ja myöhemmin pysyvänä tienä hitaamman liikenteen, paikallisliikenteen sekä pyöräilyn ja kävelyn käytössä. Liikenne siirretään rinnakkaistielle 27. marraskuuta.

– Rinnakkaistietä rakennetaan muutaman kilometrin pätkissä, ja liikenne siirretään valtatien rakentamisen ajaksi sinne. Rinnakkaistietä rakennetaan suurimmaksi osaksi uudelle linjalle. Osa nykyisestä Viitostiestä jää rinnakkaistieksi, kertoo urakoitsijan projektipäällikkö Timo Tiainen Kreate Oy:stä.

Kiertotien päällystämistä.

Liikenne on tarkoitus siirtää rinnakkaistielle keskiviikkona 27. marraskuuta Kilpolankujan ja Parkasentien välisellä osuudella. Liikenne on kiertotiellä vuoden 2020 marraskuuhun. Valtatien rakentamisen edetessä rinnakkaistietä otetaan käyttöön myös muilla osuuksilla kohti Vehmaata mentäessä.

Viitostietä rakennetaan Nuutilanmäeltä Vehmaalle keskikaiteellisena tienä noin 16 kilometriä. Matkalle rakennetaan viisi eritasoliittymää ja 12 siltaa, joista kaksi on vesistösiltoja. Tällä hetkellä tehdään maanrakennus- ja louhintatöitä sekä pohjarakenteita.

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Urakkasopimus Vt 5 Nuutilanmäki–Juva -urakasta allekirjoitettiin Kreate Oy:n kanssa

Väylä on allekirjoittanut urakkasopimuksen Kreate Oy:n kanssa Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeeseen kuuluvan Nuutilanmäki–Juva-osuuden rakentamisesta. Urakka toteutetaan kokonaisurakkana, jonka työt aloitetaan 16. syyskuuta alkavalla viikolla. Vt 5 Mikkeli–Juva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022. Urakkahinta on noin 41,4 miljoonaa euroa.

Väylän johtaja Lars Westermark ja Kreate Oy:n Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi allekirjoittivat Vt 5 Nuutilanmäki–Juva urakkasopimuksen 12.9.2019.

Väylän johtaja Lars Westermark ja Kreate Oy:n Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi allekirjoittivat Vt 5 Nuutilanmäki–Juva urakkasopimuksen 12.9.2019.

Julkaistu 12.9.2019

– Vilkasliikenteinen valtatie 5 päästään nyt toteuttamaan kokonaisuudessaan Mikkelin ja Juvan välillä. Toisen vaiheen urakassa rakennetaan viisi uutta eritasoliittymää, noin 15 kilometriä uutta, nelikaistaista valtatietä ja 12 uutta siltaa. Koko matkalle tulee rinnakkaistieyhteys hitaan liikenteen, paikallisliikenteen sekä pyöräilyn ja kävelyn käyttöön, kertoo projektipäällikkö Harri Liikanen Väylältä.
 
Rakentaminen vaikuttaa viitostien liikenteeseen
 
Nuutilanmäen ja Juvan Vehmaan välisen osuuden rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen enemmän kuin vuonna 2018 aloitettu Mikkeli–Nuutilanmäki -urakka, joka rakennetaan suurelta osin uuteen maastokäytävään. Kiertotiejärjestelyjä tulee olemaan runsaasti, koska kyseinen 15 kilometrin osuus tehdään pääosin nykyisen tien päälle.
    – Tämän kokoluokan projektin tehokas toteuttaminen edellyttää erikoisosaamista usealta infrarakentamisen alueelta, jotka löytyvät meiltä talon sisältä. Tulemme käynnistämään ja toteuttamaan hankkeen nopealla aikataululla, jolloin myös haitat yleiselle liikenteelle jäävät mahdollisimman vähäisiksi, linjaa Kreaten Väylät-yksikön johtaja Jaakko Kivi.

Itä-Suomen pääväylän sujuvuus ja turvallisuus paranee
 
Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta. Mikkelin ja Juvan välillä valtatie on vilkasliikenteinen ja sitä pitkin kulkee päivittäin noin 7 800–13 300 ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus tästä on 11–13 prosenttia. Tie-osuuden liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, ja vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tieosuus on myös osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa (Trans-European Road Network). Helsingin ja Kajaanin välillä valtatie 5 on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa.
 
Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Mikkeli–Nuutilanmäki-osuudella tie rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva-osuus rakennetaan nykyisen valtatie 5:n kohdalle 2 + 2 -kaistaisena. Vt 5 Mikkeli-Juva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022.

Vt 5 Nuutilanmäki-Juva urakoitsijaksi valittiin Kreate Oy

Lentokuva tietyömaasta Mikkelin Nuutilanmäeltä Juvan suuntaan.

Julkaistu 28.8.2019

Vt 5 Mikkeli-Juva -hankkeeseen kuuluvan Nuutilanmäki-Juva-osuuden urakoitsijaksi on tarjouskilpailun perusteella valittu Kreate Oy. Urakkahinta on noin 41,5 miljoonaa euroa.

Urakassa rakennetaan noin 15 km uutta nelikaistaista valtatietä ja 12 uutta siltaa. Koko matkalle tulee rinnakkaistieyhteys hitaan liikenteen, paikallisliikenteen sekä pyöräilyn ja kävelyn käyttöön.

Urakkasopimus solmitaan 14 päivän valitusajan jälkeen. Tie valmistuu liikenteelle loppuvuonna 2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022.

Kevään töihin kuuluvat tien rakennekerrokset ja pian alkavat asfaltoinnit

Viitostiellä Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä työskennellään parhaillaan koko urakka-alueella maanrakennustöiden osalta. Isoimpia ja näkyvämpiä töitä ovat tulevien maanteiden ja valtateiden rakentaminen rakennekerrosten osalta sekä pian alkavat asfaltoinnit.

Julkaistu 23.4.2019

– Yli puolet massiivisista maansiirtotöistä on jo tehty, kertoo työmaapäällikkö Aki Loikkanen Destialta.

Kevään yhä vauhdikkaammin tihenevä työtahti näkyy myös työntekijöiden määrässä. Tällä hetkellä työmaalla työskentelee yli 100 ihmistä ja tulevan kesän aikana määrä tuplaantuu. Kulkulupa on myönnetty kaiken kaikkiaan 720 ihmiselle.

Rakenteet rakenteilla

Merkittävimpiä maatöitä huhtikuun lopussa ja toukokuun aikana ovat tien rakennekerrosten rakentamiset hankkeen alkupäässä sekä loppupäässä. Käytännössä tämä tarkoittaa asfaltin alle tehtävää ylintä rakennekerrosta. Se tehdään murskeesta, joka on saatu muualta hankealueelta louhinta- ja murskaustöistä.

Urakka-alueen alkupäässä Launialan ja Tuppuralan välillä aloitetaan kallion murskaus- ja louhintatyö. Louhintatyön vuoksi liikenteen pysäytyksiä tehdään ajoittain.

Toukokuu tuo asfaltoinnit

Toukokuun aikana aloitetaan myös ensimmäiset asfaltoinnit, joita tullaan tekemään pääsääntöisesti hankkeen loppupäässä Siikakosken ja Nuutilanmäen välillä. Lisäksi asfaltointeja tehdään myös kiertoteillä.
– Vaikka kyseessä on iso työvaihe, ei se aiheuta kuitenkaan häiriötä liikenteelle, Loikkanen sanoo.

Kesäkuussa asfaltointeja varten urakka-alueen Nuutilanmäen päähän rakennetaan siirrettävä asfalttiasema. Tämä on sekä työmaan että ympäristön kannalta hyödyllistä, sillä tällä minimoidaan työmaan ulkopuolella tapahtuva liikenne, eikä asfaltoinnin vuoksi tarvitse rasittaa yleistä liikennettä.

Kesäkuun näkyvämpiä töitä tulee olemaan myös juhannuksen tienoilla liikenteelle otettava Särkämäisen risteyssilta (S16).

Syksyllä lähdetään etenemään Juvaa kohti

Mikkelistä Juvan Nuutilanmäelle rakenteilla oleva tieosuus Viitostiestä on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Töiden jatkuessa vielä täysitehoisena ykkösvaiheessa monien mietteet suuntautuvat jo kohti Juvaa.

Talvella tietöitä.

Julkaistu 27.2.2019

– Vt 5 Nuutilanmäki–Juva -osuuden tiesuunnitelma on valmistunut, ja se on hyväksymiskäsittelyssä. Rakennussuunnittelu on Destia Oy:llä viimeistelyvaiheessa. Suunnitelmat valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä, kertoo Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki -hankkeen projektipäällikkönä Väylässä työskentelevä Harri Liikanen

Tarjouspyynnöt rakennusurakkatarjouksia varten on tarkoitus lähettää liikkeelle huhtikuussa, urakoitsija valitaan kesän aikana. 

Valtatie 5 päivittyy uuteen uskoon

Tavoitteena on päästä rakentamaan nykyistä Mikkeli–Nuutilanmäkeä vastaavaa 2 + 2 -kaistaista väylää Juvalle asti elokuussa 2019. Aikataulu on melko tiukka, sillä vuonna 2021 pitäisi koko tieosuuden olla valmis. Nykyistä tieosuutta Mikkelin ja Juvan Nuutilanmäen välillä rakennetaan pääosin uuteen maastoon. Nuutilanmäeltä Juvalle tie rakennetaan levittämällä uusi väylä suurelta osin nykyisen tien päälle. 

– Vanhan tien osalta pitää parantaa tasausta, sovittaa uusi nykyisen kanssa ja huomioida olemassa olevat rakenteet.  Kun tiesuunnitelma on hyväksytty, tulee maanmittauslaitos lunastamaan tiesuunnitelman mukaiset alueet. Työt alkavat näkyä alueen asukkaille ja ohikulkijoille alkukesästä puuston poiston alkaessa, Liikanen kuvaa toteutusta.

Liikenne kiertotielle Pieksämäentien lähellä siltatyön vuoksi

Kiertotie kulkee vt 5:n suuntaisesti Kinnarin risteyssillan kohdalla. Liikennejärjestelyt ovat voimassa elokuulle 2019 saakka.

Päivitetty 27.2.2019

Mikkelin Tuppuralan ja Kinnarin ramppien välisellä alueella, Pieksämäentien liittymän läheisyydessä ohjataan liikenne kiertotielle viikolla 6. Kinnarin risteyssiltatyö (S4) vaikuttaa liikenteeseen elokuulle 2019 saakka. Sillan telineissä on ajoneuvoliikenteelle kulkuaukko, joka on leveydeltään 7,5 metriä ja korkeudeltaan 4,4 metriä. Nopeusrajoitus alueella on 40 km/h.

Kiertotie on asfaltoitu, mutta siinä ei ole kaistamaalauksia. Liikenteenohjaus toteutetaan sulku- ja  varoituslaitteilla. Työmaa merkitään tietyömerkinnöillä lohkon molemmissa päissä ja korkeus-rajoitusmerkit 4,4 m ovat valtatiellä ennen kiertotietä. Työmaaliikenne kulkee siltatyön ali omaa reittiään työmaan puolella.

Katso karttakuva liikennejärjestelyistä suurempana tästä (pdf).

 

Maa- ja kalliomassoja liikuteltu lähes 1,5 miljoonaa kuutiota

Julkaistu 23.11.2018

Vt 5 Mikkeli-Juva -hankkeen ensimmäisellä hankeosalla Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä rakennustyöt jatkuvat uudessa maastokäytävässä Mikkelin Tuppuralan ja Huuhanahon välillä. Louhintatyöt jatkuvat edelleen.

Isojen työkoneiden vaiheessa on tehty suuri määrä maansiirtotöitä. Maa- ja kalliomassoja on tähän mennessä liikuteltu yhteensä lähes 1,5 miljoonaa kuutiota.

Syksyn mittaan Mikkelin Tuppuralan ja Huuhanahon välillä myös siltatyöt ovat edenneet: Reitojan risteyssillan (S10), Tervasen risteyssillan (S11) ja Särkimäentien risteyssillan (S13) kannet on valettu ja ne ovat viimeistelytyötä vaille valmiita. Sillat sijaitsevat uudessa maastokäytävässä ja ne otetaan liikenteelle samalla, kun koko Viitostie avataan vuoteen 2021 mennessä.

Työt jatkuvat läpi talven, eikä pieni pakkanen häiritse töiden etenemistä. Talvikauden aikana tehtävät työt eivät tuo muutoksia liikenteelle.

Siltatyöt etenevät aikataulussa

Siltatyöt etenevät.

Julkaistu 31.10.2018

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen siltatyöt etenevät hyvää vauhtia. Hankeosalla 1 rakennetaan 23 uutta siltaa. Näistä näkyvimpiä siltakohteita ovat työn alla olevat Särkämäisen risteyssilta (S16) ja Raudanlahden risteyssilta (S19).

Juvan puolelle, Särkämäisen alueelle rakentuvan Särkämäisen risteyssillan (S16) kohdalla nykyinen valtatie 5 ja rakennettava, uusi valtatie 5 risteävät. Sillan pohjatyöt on saatu valmiiksi ja rakentaminen jatkuu nyt maanpinnalta ylöspäin. Risteyssillalla tehdään teline- ja muottitöitä. Silta avataan liikenteelle kesällä 2019.

Hankeosa 1:n loppupäässä, on käynnissä Raudanlahden risteyssillan (S19) siltapaikan kaivuutyöt. Viitostien liikenne siirrettiin siltapaikan ohi kulkevalle kiertotielle syyskuun alussa. Juvan suunnasta saapuvalle liikenteelle kiertotielle ohjaus on hoidettu näkyvällä nuolitaululla.

Liikenteen järjestelyt muuttuvat Launialankadun risteyssillan kohdalla maanantaina 17.9.2018

Launialankadun risteyssillan kohdalla aloitetaan siltojen rakennus- ja parannustyöt Mikkelissä. Rakennustyöt vaikuttavat sekä ajoneuvoliikenteen että kevyen liikenteen kulkuun Launialankadulla. Liikennejärjestelyt ovat voimassa maanantaista 17. syyskuuta aina marraskuun loppuun asti.

Launialankadun liikennejärjestelyt.

Julkaistu 14.9.2018

Risteyssillan kohdalla Launialankadulta suljetaan toinen ajokaista ja liikenne opastetaan kulkemaan yhtä kaistaa pitkin työkohteen ohitse. Launialankadun kevyen liikenteen väylä suljetaan Poronkadulta Raivaajankadulle asti Kuopion puolelta tietä. Tien toisella puolella kevyen liikenteen väylä on normaalisti käytössä.

Launialankadulla risteyssillan kohdalla nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

Työt alkavat siltapaikan kaivuulla. Marraskuun jälkeen rakennustyöt siirtyvät Launialankadun toiselle puolelle. Risteyssilta saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi kesällä 2019.

Siltatyömaa käsittää kaikkiaan kolme siltaa

Launialankadun siltatyömaa käsittää kaikkiaan kolme siltaa: nyt rakennettavan Launialankadun risteyssillan (S2B), nykyisen Launialankadun risteyssillan (S2A) ja kevyen liikenteen sillan (S2C).

Sekä kevyen liikenteen sillan rakennustyöt (S2C) että nykyisen risteyssillan (S2A) rakennus- ja parannustyöt aloitetaan kesällä 2019. Nämä sillat aukeavat liikenteelle arviolta kesään 2020 mennessä.

Katso myös tuoreet lentokuvat hankkeesta (elokuu 2018)

Yleisötilaisuus: Tule kuulemaan Nuutilanmäki–Vehmaa -osion tiesuunnitelman ratkaisuja

Nuutilanmäki-Vehmaa-kartta.

Viitostien Nuutilanmäen ja Vehmaan välisen tien muutossuunnitelman ratkaisuehdotukset ovat valmistuneet. Suunnitelmia on mahdollisuus päästä kuulemaan ensi viikolla pidettävässä yleisötilaisuudessa Juvalla.

Tieratkaisujen lisäksi yleisötilaisuudessa esitellään luonnos Nuutilanmäki–Vehmaa-osion ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA).

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää mielipiteensä sekä tiesuunnitelman ratkaisuista että ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Liikennevirasto ja Pohjois-Savon Ely-keskus käynnistivät vuosi sitten syksyllä tiesuunnitelman muutossuunnitelman valtatie 5:n parantamiseksi Juvan Nuutilanmäen ja Vehmaan välillä. 

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jonka liikennemäärät ovat kasvussa. Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen tarkoituksena on parantaa tien turvallisuutta ja tehdä liikenteestä sujuvampaa.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista nyt rakenteilla oleva osuus keskittyy Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Nuutilanmäen välille. Nuutilanmäki–Vehmaa-tieväli on toinen osa Vt 5 Mikkeli–Juva -hanketta ja se sijaitsee Juvan kunnan alueella.

Tilaisuus 

Aika: Tiistaina 11. syyskuuta kello 16–18 
Paikka: Juvan kunnan valtuustosali, Juvantie 13, Juva 51901

Tutustu kutsuun tästä.

Viitostien liikenne siirretään kiertotielle Nuutilanmäellä

Raudanlahden sillan kiertotie syksyllä.

Julkaistu 04.09.2018

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki -osuudella työskennellään parhaillaan Nuutilanmäellä.
Tällä viikolla Viitostien liikenne siirretään Raudanlahden risteyssillan kohdalla sillan ohi kulkevalle kiertotielle. 

Kiertotie otetaan käyttöön keskiviikkona 5. syyskuuta. Kiertotielle tulee pituutta noin kilometrin verran ja se on käytössä kevääseen 2019 asti. Nopeusrajoitus alueella on 60 kilometriä tunnissa. 

Raudanlahden sillan kohdalla on kaksi linja-autopysäkkiä, jotka siirretään myös kiertotielle.

Lue koko tiedote täältä

Ratinlammen ylikulkusillan yksi ajokaista suljetaan yötöiden ajaksi tällä viikolla

Tällä viikolla työmaalla tehdään yötöitä Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymän alueella. Töiden vuoksi yksi ajokaista suljetaan Ratinlammen ylikulkusillan kohdalla.

Raitinlammen sillan purkutyö.

Julkaistu 27.08.2018

Tuppuralan eritasoliittymän alueella tehdään Ratinlammen ylikulkusillan maatukien anturoiden purkutyötä yöaikaan kello 23–05 tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 28.–29. elokuuta. Työ voi jatkua myös seuraavana yönä.

– Todennäköisesti saamme purkutyön tehtyä jo maanantain ja tiistain välisenä yönä, mutta olemme varautuneet jatkamaan työaikaa myös seuraavalle yölle, kertoo Destian työmaapäällikkö Jari Lievonen.

Kaksikaistainen tie muutetaan yöllä yksikaistaiseksi. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä toiselle kaistalle, liikenne voidaan myös joutua pysäyttämään ajoittain.

Työmaan kohdalla nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa.

Louhintatyöt jatkuvat

Hankealueella tehdään edelleen myös louhintatöitä. Tällä viikolla louhintoja tehdään Tuppuralan eritasoliittymän ja Visulahden välillä. Louhintojen ajaksi liikenne voidaan joutua pysäyttämään ajoittain, mutta korkeintaan kahdeksan minuutin ajaksi.

Liikennejärjestelyjen päivystysnumero

Askarruttavatko Viitostien Mikkelin ja Juvan välillä vallitsevat liikennejärjestelyt? 

Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Nuutilanmäen välisen tieosuuden liikennejärjestelyihin liittyviin kysymyksiin vastaa hankkeen urakoitsijan edustaja.

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki, päivystys
Destia Oy
+358 40 637 5622

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki rakennustyöt laajenevat kohti Nuutilanmäkeä

Hyvään vauhtiin päässyt työmaa laajenee Nuutilanmäen suuntaan ensi viikolla. Särkämäen ja Tuhkalan välisellä alueella aloitetaan liikenteenohjauksen järjestelevät työt maanantaina 11.6. ja keskiviikkona 13.6. alkavat ensimmäiset räjäytystyöt.

Särkämäki-Tuhkala.

Julkaistu 8.6.2018

Uuden tien linjaus menee sikäli läheltä nykyistä viitostietä, että turvallisuuden takaamiseksi liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään, maksimissaan kahdeksan minuutin pituisiksi odotusajoiksi.

Louhintojen aikaan nopeusrajoitus tiellä alennetaan 50 km/h:iin. Muina aikoina nopeus valtatiellä on 80 km/h. Aamu- ja iltaruuhkien aikaan louhintoja ei tehdä eikä liikennettä pysäytellä. Räjäytyksiä tehdään maksimissaan 1–3 kpl päivässä.

Työmaa-alueet ovat vaarallisia ulkopuolisille

Työt vaikuttavat myös alueen yksityisteihin, jotka kuitenkin ovat käytössä koko rakennushankkeen ajan. Särkämäisen levähdysalue poistetaan käytöstä, eikä kesäkahvila ole toiminnassa. Alue on urakoitsijan käytössä olevaa työmaa-aluetta.

Urakoitsija haluaa lähettää vielä terveisiä työmaan läheisyydessä liikkuville. Työmaalla liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä kaikkien osapuolten turvallisuuden takaamiseksi. Jonkin verran työmaiden läheisyydessä on nähty uteliaita ulkopuolisia, myös lapsia. Toivomme kiinnostuneilta ymmärrystä pysyä turvallisella puolella ja myös kesälomastaan nauttivista lapsista huolehtimista.

Viitostien työmaa muuttaa kevyen liikenteen järjestelyjä Launialan alueelle

Launialan kevyen liikenteen liikennejärjestelyt.

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki-välillä parantamistoimet jatkuvat Mikkelissä Launialan alueella, jossa kevyen liikenteen järjestelyt muuttuvat maanantaista 7. toukokuuta alkaen.

Ratinlammen ylikulkusillan (S1) ja Seuralan alikulkukäytävän (S3) kohdalla uudistetaan siltoja ja parannetaan kevyen liikenteen väyliä. Siltatöistä johtuen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku siirretään kiertoreiteille kevyen liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi.

Kevyen liikenteen reitit löytyvät oheisesta kartasta.

Kiertoreitit opastetaan selkeästi

Viitostien yli Ratinlammen ylikulkua käyttävä kevyt liikenne Huuhkajankadulle ohjataan kiertoreitille Launialankadun ja Ratinlammen kadun kautta. Uurtajankadulta Viitostien ali Poronkadulle kulkeva reitti siirtyy Launialankadulle, ja Tuppuralankadun alikulkua käyttävä kevyt liikenne siirtyy Ankkurikadulle.

Kiertotiereiteille opastavat kyltit löytyvät kevyen liikenteen väyliltä.

Työt Mikkelissä alkavat, Tuppuralan etl työt vaikuttavat kevyen liikenteen kulkuun

Paukkulan kiertoreitti.
Tuppuralan eritasoliittymän siltatöistä johtuen kevyt liikenne tullaan siirtämään uusille reiteille Paukkulan alikulkukäytävän 18.4. tapahtuvan sulkemisen myötä. Paukkulan alikulkukäytävä puretaan uusien ramppien rakentamisen takia ja kevyelle liikenteelle rakennetaan uusi kulkureitti. Muutokset tulevat vaikuttamaan kevyen liikenteen kulkuun alueella vuoden ajan. Työskentelyajan pituus johtuu pohjamaan pehmeydestä, minkä vuoksi sillan pohjaa joudutaan esikuormittamaan painumien ehkäisemiseksi jopa vuoden ajan.
 
Viitostien alitus sujuu entiseen malliin
 
Kevyt liikenne opastetaan uusille reiteille oheisen karttakuvan mukaisesti. Uusitut, viitostien alittavat Tuppuralankadun ja Graanin alikulkukäytävät pysyvät toiminnassa. Kiertoreitti ohjataan kulkemaan Suomen Nuoriso-opiston länsipuolelta.

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki työt alkavat

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki -urakan työt alkavat Mikkelin ja Juvan rajalla Huuhanahossa pääsiäisen jälkeen tiistaina 3. huhtikuuta 2018.

Valtatue 5 uusi tielinjaus rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään. Risteäville teille tulee työnaikainen liikennevalo-ohjaus maanajon ja tieliikenteen sujuvoittamiseksi.

Mikkelin Huuhanahon ja Rahulan välillä aloitetaan maanrakennustyöt, johon kuuluu muun muassa pintamaan poistoa ja louhintatöitä. Myös siltatöiden valmistelut alkavat Huuhanahon ja Tervasen eritasoliittymien välisellä osuudella. Louhintatyöt alkavat parin viikon kuluessa.

Liikennevalo-ohjaus töiden ajaksi risteäville teille

Pääosin uuteen tielinjaan rakennettava väylä näkyy liikenteelle lähinnä maanajon risteyskohdissa paikallisteillä. Nyt rakennettavan tielinjan risteäville Koskentaipaleentielle, Särkimäentielle sekä Kuvaalantielle tulee urakkaan liittyvä liikennevalo-ohjaus. Työnaikaiset liikennevalot asennetaan maanajon ja maantieliikenteen sujuvoittamiseksi.

Työt Mikkelin päässä alkavat 9. huhtikuuta Tuppuralan eritasoliittymässä, mikä tulee näkymään muun muassa muuttuneina kevyen liikenteen järjestelyinä Paukkulan alikulkukäytävän työhön liittyen.

Puuston poistotyöt alkoivat Mikkelissä

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen puuston poistotyöt aloitettiin maaliskuun puolivälissä 2018. Puuston poistot aloitettiin Mikkelin päässä urakkaa Tuppuralan eritasoliittymässä 13.3. aamuvarhaisella.

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki -hankkeen valmistelutyöt ovat alkaneet. Puuston poistot aloitettiin Mikkelin päässä urakkaa Tuppuralan eritasoliittymässä 13.3. aamuvarhaisella. Työt jatkuivat viikon 11 aikana edelleen Kinnarin eritasoliittymää kohti.

Tietöitä talvella.

Nyt tehtävät hakkuut saadaan valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Rakennustyöt hankkeessa päästään aloittamaan huhtikuun alussa. Loput puuston poistohakkuut tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

 

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki ST-urakkasopimus allekirjoitettiin Destian kanssa

Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen ensimmäinen urakka Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä nytkähtää liikkeelle. Urakkasopimus tarjouskilpailun perusteella valitun Destia Oy:n kanssa allekirjoitettiin maanantaina 29.1.2018.

Sopimuksen allekirjoitus.

Työ toteutetaan ST-urakkana. Urakka-alue alkaa Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymästä ja päättyy Tuhkalan risteyksen eteläpuolelle. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa ja urakka valmistuu vuonna 2021.
 
Työt Mikkelin kaupunkialueella alkavat kesän 2018 aikana

Urakkaan kuuluva rakennussuunnittelu alkaa välittömästi. Varsinaiset rakennustyöt alkavat Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan rajalla sijaitsevasta Huuhanahosta, missä sijaitsee pääosa urakan kalliosta.

- Mikkeli–Nuutilanmäki-välistä tulee nelikaistainen, keskikaiteellinen tie, joka sijoittuu pääosin uuteen maastokäytävään. Puunpoistoa alueella on jo tehty talven mittaan ja linja on hahmottumassa maisemaan. Hankkeesta saatavat hyödyt ovat merkittäviä sekä paikallisesti että koko Itä-Suomelle. On hienoa päästä aloittamaan urakka alkuperäisessä aikataulussa, toteaa projektipäällikkö Harri Liikanen Liikennevirastosta.

- Missiomme luoda toimivampaa maailmaa käy toteen tässä urakassa; kyseessä on merkittävä parannus myös valtakunnalliseen ja alueelliseen infrastruktuuriin. Olemme innoissamme päästessämme aloittamaan työt ja hyödyntämään laaja-alaisesti Destian asiantuntijuutta sekä ammattitaitoa koko infran elinkaarelta, kommentoi Destian Itä-Suomen tulosyksikön johtaja Pasi Kailasalo.

Itä-Suomelle merkittävä hanke etenee

Vt 5 Mikkeli–Nuutilanmäki ST-urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa läsnä olivat hankkeen projektipäällikkö Harri Liikanen Liikennevirastosta, projektijohtaja Harri Korhonen ja Itä-Suomen tulosyksikön johtaja Pasi Kailasalo Destia Oy:stä, suunnittelu ja hankkeet -toimialajohtaja Mirja Noukka Liikennevirastosta sekä Destia Oy:n vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen.

Valtatie 5 Tuppuralan ja Nuutilanmäen välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoliittyminä. Tie sijoittuu tällä osuudella pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva-osuuden muutossuunnittelu aloitettiin syksyllä 2017 ja osuuden rakennustyöt alkavat vuoden 2019 aikana. Osuuden Nuutilanmäki–Vehmaa parantamisen tavoitteena on saada myös tästä tiejaksosta suurelta osalta yhtä laadukas kuin Mikkeli–Nuutilanmäki. Vt 5 Mikkeli–Juva valmistuu pääosin vuonna 2020.

Destia Oy urakoimaan Mikkeli–Nuutilanmäki -väliä, työt alulle 2018

Valtatie 5:n parantamistyöt Mikkelin ja Juvan välillä päästään aloittamaan keväällä. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Destia Oy.

Mikkeli–Nuutilanmäki osuuden kustannukset ovat noin 75 miljoonaa euroa.
Urakoitsijavalinta koskee Vt 5 Mikkeli–Juva -hankkeen ensimmäistä urakkaa Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Työ toteutetaan ST-urakkana. Urakka-alue alkaa Mikkelin Tuppuralan eritasoliittymästä ja päättyy Tuhkalan risteyksen eteläpuolelle. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa ja urakka valmistuu vuonna 2021. Hankintapäätöksellä on 14 vuorokauden valitusaika.
 
Hankkeen tiesuunnitelman muutos on hyväksytty ja puustoa aletaan poistaa Mikkelin päässä jo ennen joulua
 
Liikennevirasto teki hyväksymispäätöksen Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki -osuutta koskevasta tiesuunnitelmasta 8.12.2017 ja kyseistä osuutta koskeva maantietoimituksen aloituskokous pidetään tammikuussa. Tilaisuudesta toimitetaan erillinen kutsu asianosasille. Yksityisten maanomistajien puuston poistosta informoidaan maantietoimituksen aloituskokouksessa.
 
Tielinjalla Mikkelin kaupungin maalla on aloitettu raivaustyöt ja varsinainen puuston poisto Kt 72 läheisyydessä Huusharjun alueella alkaa keskiviikkona 20.12.