Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Harri Liikanen

 • 029 534 3007

Destia Oy

Työmaapäällikkö

Aki Loikkanen

 • 0400 246 944

Destia Oy

Projektijohtaja

Harri Korhonen

 • 0400 943 596

Kreate Oy

Projektipäällikkö

Timo Tiainen

 • 0400 152 116

Kreate Oy

Vastaava työnjohtaja

Arttu Härkönen

 • 0400 274 420

Mikkelin kaupunki

Yhdyskuntatekniikan insinööri

Pekka Kammonen

 • 044 794 3222

Juvan kunta

Vs. tekninen johtaja

Vesa Kankkunen

 • 0400 136 209

Viestintä

Viestintätoimisto Selander & Co. Oy

 • 050 550 1388

Vt 5 Mikkeli–Juva

Tiehanke Valmistunut Etelä-Savo

Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä on rakennettu nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutettiin eritasoisina. Mikkeli–Nuutilanmäki -osuudella tie rakennettiin pääosin uuteen maastokäytävään ja vanha valtatie 5 jäi rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva osuus rakennettiin nykyisen valtatie 5:n kohdalle 2 + 2 kaistaisena, eli koko tieosuus Vt 5 Mikkeli–Juva on laatutasoltaan sama. Vt 5 Mikkeli-Juva otettiin kokonaisuudessaan liikentelle lokakuussa 2021 ja lopullisesti tie valmistui kesällä 2022.

 

Lentokuva Mikkelistä, etualalla Vt 5 Mikkeli-Juva työmaa. Kuva: Mikkelin kaupunki / Röni-Kuva Oy.

Hankkeen taustat

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, joka palvelee henkilöliikenteen lisäksi alueen talouselämää ja teollisuutta.  Yhteensä 37 kilometrin pituinen valtatie on Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan yhteysvälillä vilkasliikenteinen, ja sitä pitkin kulkee päivittäin noin 7800–13 300 ajoneuvoa. Tieosuuden liikennemäärän ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan, sillä vuonna 2040 sen arvioidaan olevan noin 10 600–17 900 ajoneuvoa vuorokautta kohden.

Tieosuuden ensisijainen ongelma on ollut  liikenteen sujuvuus, turvattomuus sekä haitat tien varren asutukselle ja maankäytön kehittämiselle. Yhteysvälillä on tapahtunut vuosittain keskimäärin kahdeksan henkilöonnettomuutta.

Valmista tieosuutta Vt 5 Mikkeli-Juva työmaalla lokakuussa 2021.

Turvallisuutta ja sujuvuutta pitkälle tulevaisuuteen

Uusi Vt 5 Mikkeli-Juva -tie tukee Mikkelin ja Kuopion välisen tieyhteyden kehittämistä pääteiden toimintalinjojen mukaisesti poistamalla valtatie 5:n yhden merkittävimmän ongelmakohdan. Hankkeen valmistuttua liikenne on Mikkelin ja Juvan välillä sujuvaa ja turvallista pitkälle tulevaisuuteen.

Mikkeli–Nuutilanmäki-osuus on rakennettu nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutettiin eritasoisina uuteen maastokäytävään. Nuutilanmäki–Juva osuus rakennettiin samanlaisena 2 + 2 kaistaisena, eli koko tieosuus Vt 5 Mikkeli–Juva on laatutasoltaan sama.

 

Taimia istutettuna valtatie 5 risteysalueelle, kuva tienpenkalta.

Hankkeen hyödyt

Mikkeli–Juva-välin parantumisen myötä liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus nousivat muun valtatieverkon tasolle. Myös maankäytön kehittäminen tehostuu, etenkin Visulahden alueella. Yhteysvälille luotiin edellytykset joukkoliikenteen laatukäytävälle ja elinkeinoelämän kasvulle. Tien välittömään läheisyyteen onkin sijoittunut jo runsaasti yritystoimintaa. Mikkelin ja Rahulan välisellä osuudella melulle altistuvien määrä laski töiden valmistumisen myötä.

 

Hanke etenee vaiheittain

Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa. Välin Mikkeli–Nuutilanmäki tiesuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2017, ja rakennustyöt aloitettiin huhtikuussa 2018. Nuutilanmäki–Juva-osuuden tiesuunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2019, ja rakennustyöt aloitettiin syyskuussa 2019.

Vt 5 Mikkeli-Juva otettiin liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021. Marraskuussa 2020 avattiin 22 kilometriä uutta valtatietä Mikkelistä Nuutilanmäelle. Tieosuus Nuutilanmäeltä Juvalle avattiin kokonaisuudessaan lokakuussa 2021.  Tie sai lopulliset päällysteet kesällä 2022.

 

Vt 5 Mikkeli–Juva lukuina

 • Viitostietä rakennettiin 37 kilometriä Mikkelin Tuppuralan ja Juvan Vehmaan välillä.
 • Valtatie 5 on osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa.
 • 1-vaiheessa rakennettiin Mikkeli–Nuutilanmäki-osuus, 21 km
 • 2-vaiheessa rakennettiin Nuutilanmäki–Juva-osuus, 16 km
 • Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,82
 • Hankkeen kustannukset 121 milj. euroa
 • Uusia siltoja 35 kpl
 • Purettavia siltoja 4 kpl
 • Melusuojauksia 12 km
 • Hankkeen rakennusaika 2018–2022 (kokonaisuudessaan liikenteelle 10/2021)

Hankkeen kustannukset

Kokonaisuudessaan hanke oli arvoltaan 121 miljoonaa euroa, josta kuntien rahoitusosuus oli yhteensä 6,9 miljoonaa euroa.

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,82, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

 

null Vt 5 Mikkeli-Juva hankeartikkeli

Vt 5 Mikkeli–Juva

Tiehanke Valmistunut Etelä-Savo

Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä on rakennettu nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutettiin eritasoisina. Mikkeli–Nuutilanmäki -osuudella tie rakennettiin pääosin uuteen maastokäytävään ja vanha valtatie 5 jäi rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva osuus rakennettiin nykyisen valtatie 5:n kohdalle 2 + 2 kaistaisena, eli koko tieosuus Vt 5 Mikkeli–Juva on laatutasoltaan sama. Vt 5 Mikkeli-Juva otettiin kokonaisuudessaan liikentelle lokakuussa 2021 ja lopullisesti tie valmistui kesällä 2022.

 

Lentokuva Mikkelistä, etualalla Vt 5 Mikkeli-Juva työmaa. Kuva: Mikkelin kaupunki / Röni-Kuva Oy.