Hyppää sisältöön

VT4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Tiesuunnitelma sisältää valtatien 4, Kevätlahden maantien 16801 ja Mämmentien liittymään suunniteltavan eritasoliittymän sekä siihen kytkeytyvät yksityistiejärjestelyt, jalankulku- ja pyöräily-yhteydet, linja-autopysäkkijärjestelyt sekä melusuojaukset. Suunnittelujakson pituus on noin 0,5 kilometriä.

Tiesuunnitelma liittyy myös käynnissä olevaan valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski -suunnitelmaan. 

Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuvuuden lisääminen. Valtatiellä pyritään turvaamaan nopeustaso 100 km/h myös talviaikana, mutta liittymäalueilla nopeustaso voi olla vuodenajasta riippumatta 80 km/h.

Toimenpiteet 

Nykyinen valtatiellä oleva nelihaarainen tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Eritasoliittymässä valtatien liittymät muutetaan erkanemis- ja liittymiskaistoilla varustetuiksi suuntaisliittymiksi (nk. lohenpyrstöliittymä. Lisäksi rakennetaan uusi yhteys maantienä valtatien alitse. Eritasoliittymän kohta varustetaan keskikaiteella. Eritasoliittymään sijoitetaan myös linja-autopysäkit. Suunnitelmassa osoitetaan myös tarvittavat melusuojaukset.

Tiesuunnitelmassa ei esitetä muutoksia nykyisiin erikoiskuljetusten kulkureitteihin. Valtatien 4 suunnitteluosuus kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkon (kaide-SEKV) runkoreitteihin. Kaikille kiinteistöille on yhteydet maanteiden tai yksityisteiden kautta. Suunnittelualueella valtatielle 4 ei sallita yksityisten teiden liittymiä tai maatalousliittymiä.
Nykyinen tievalaistus saneerataan Led-tekniikalla nykyaikaiseksi ja kustannustehokkaaksi.

Valtatien 4 eritasoliittymän rakentaminen parantaa päätieverkkoon kuuluvan valtatieosuuden liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta. Myös työssäkäynti- ja asiointimatkat nopeutuvat ja tulevat turvallisemmiksi. Saavutettavuuden parantuminen lisää hankkeen vaikutusalueen houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä ylläpitää tai parantaa samalla työvoiman saatavuutta paikalliselle yritystoiminnalle. 

Liikenneturvallisuus paranee tiesuunnitelman toimenpiteillä mm. valtatien keskikaiteen vakavia ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia vähentävästä vaikutuksesta. Lisäksi tasoliittymien poistaminen vähentää vakavia kohtaamisonnettomuuksia. 

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on hyväksytty Liikenne- ja viestintävirastossa 16.12.2021 ja on lainvoimainen. 

Suunnitelma on määrä toteuttaa Väyläviraston Valtatien 4 ohituskaistat Äänekoski-Viitasaari -hankkeessa 2023-2024. Haltuunotot käynnistyvät maantietoimituksella vuonna 2022.