Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Antero Erkinjuntti

  • 0295 037 217

Vt 4 parantaminen Inarin taajaman kohdalla

Tiehanke Käynnissä Lappi

 

Havainnekuva Inarin taajamasta.

Vt 4 parantaminen Inarin taajaman kohdalla hanke sisältää valtatien 4 ja taajaman katuverkon parantamisen.

Hankkeen sisältö, tarkoitus ja aikataulu

Keskustaan uusitaan kevyen liikenteen väyliä erottamalla ne piha-alueista kiveyksillä ja graniittipylväillä. Uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan Menesjärven tiehaaran ja Juutuajoen välille 180 metrin matkalle.

Liikekiinteistöjen piha-alueita parannetaan uusilla liittymillä ja paikoitusalueilla. Myös taajaman valaistusta uusitaan. Sarviniementien, Postimaantien ja Nukkumajoen risteysalueiden turvallisuutta parannetaan rakentamalla saarekkeita. Urakassa peruskorjataan myös katuverkkoa Inarin ja Ivalon taajamissa.

Vt 4 päällystetään Nukkumajoelta Sarviniemen tiehaaraan.

Hankkeella parannetaan liikenneturvallisuutta ja keskustan viihtyvyyttä.

Tie- ja rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet keväällä 2018. Työt ovat käynnistyneet keväällä 2020.

Hankkeen urakkahinta on 2 251 000 M€. Hanke toteutetaan osaksi Euroopan aluekehitysrahaston eli EAKR:n tuella. Väylävirasto ja Inarin kunta rahoittavat kumpikin 25 % hankkeen kustannuksista.

Urakoitisjana toimii Destia Oy.