Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Nivalan kaupunki

Tekninen johtaja

Jouni Hautala

  • 040 3447 301

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Seppo Parantala

  • 040 8441 912

Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulkusilta – Koivuahontie, Nivala

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tie- ja rakennussuunnitelman jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi valtatien 28 varteen välillä rautatien ylikulku – Koivuahontie. Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä Nivalan kaupungin kanssa.

Valtatien 28 jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelma valmistui vuoden vaihteessa 2020 - 2021, jonka jälkeense oli nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivuilla 30 vrk ajan. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydettiin lausunnot eri viranomaisilta sekä Nivalan kaupungilta. Tällä hetkellä tiesuunnitelma on hyväksymiskäsittelyssä Traficom:ssa. Valtatien 28 jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2021

Valtatien 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Kaksi autoa ajaa valtatietä peltojen keskellä