Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Juha Typpö

  • 0295 038 028

Nivalan kaupunki

Tekninen johtaja

Ville Repo

  • 040 344 7301

Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulkusilta – Koivuahontie, Nivala

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Nivalassa alkaa kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtateille 27 ja 28. Valtatielle 27 toteutetaan uusi noin 3,3 kilometrin pituinen jalankulku ja pyöräilyväylä välille Junttikangas – Ojalanperä. Urakkaan kuuluu myös uuden valtatien 27 alittavan Mehtälän alikulun rakentaminen Mehtäläntien kohdalle. Mehtälän alikulun kohdalla on käytössä kiertotie rakennustöiden aikana. Valtatien 27 kevyen liikenteen väylän rakennustyöt valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Samaan aikaan valtatielle 28 rakennetaan uutta kevyen liikenteen väylää radan ylikulkusillan ja Koivuahontien välille. Valtatien 28 kevyen liikenteen väylä valmistuu elokuussa 2023.

Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

Urakan tilaajina ovat Nivalan kaupunki ja ELY-keskus.

Työt alkavat kesäkuussa 2022. Tietyöstä aiheutuu liikenteelle pientä haittaa.

Urakoitsijana toimii Sundström Ab, Oy Entreprenad

 

Kaksi autoa ajaa valtatietä peltojen keskellä