Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Nivalan kaupunki

Tekninen johtaja

Jouni Hautala

  • 040 3447 301

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Seppo Parantala

  • 040 8441 912

Vt 28 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä radan ylikulkusilta – Koivuahontie sekä valtatien 27 - Asematien liittymän parantaminen, Nivala

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi valtatien 28 varteen välillä rautatien ylikulku – Koivuahontie sekä rakennussuunnitelmaa valtatien 27 ja Asematien liittymän parantamiseksi Nivalassa. Liittymä varustetaan kääntymiskaistoilla ja liikennevaloilla. Suunnitelmia laaditaan yhteistyössä Nivalan kaupungin kanssa.

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa Nivalan kaupungin valtuustosalissa 7.10.2020.

Suunnitelma on valmistunut vuoden vaihteessa 2020-2021, jonka jälkeen ELY-keskus asettaa valtatien 28 jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Nivalan kaupungilta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu alkuvuodesta 2021. Valtatien 27 / Asematien liittymän rakennussuunnitelman hyväksyy ELY-keskus. Suunnitelmasta pyydetään Nivalan kaupungin lausunto.

Hankkeille ei ole vielä rahoitusta, mutta hankkeet pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana. 

Kaksi autoa ajaa valtatietä peltojen keskellä