Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Haapajärven kaupunki

Tekninen johtaja

Vesa Savolainen

  • 044 4456 146

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Juha Vikiö

  • 040 1682 671

Vt 27 kevyen liikenteen väylä välillä Riihitie - Kumisevantie, Haapajärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Valtatien 27 jalankulku ja pyöräilyväylän suunnittelu on lähtenyt liikkeelle kevyen liikenteen yhteystarpeista kaupunkikeskustan ja Kumisevantien (mt 7622) välisellä osuudella. Suunnittelualueelle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma 2012 ja asemakaavanmuutos 2017. Tiesuunnittelu pohjautuu näihin suunnitelmiin.

Suunnittelualue sijaitsee tärkeällä Haapajärvi – Pyhäjärvi tieyhteydellä. Suunnitteluosuudella valtatien 27 vuorokausiliikennemäärä on vuonna 2016 ollut noin 4 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 9 %. Valtatien 27 varrella ei ole nykyisellään erillistä kevyen liikenteen väylää vaan kevyt liikenne kulkee valtatien päällystetyillä pientareilla.

Suunnittelujaksojen väliin on laadittu vuonna 2016 suunnitelma vt 27:n ja Silatien liittymän parantamiseksi. Suunnitelma käsittää kanavoidut liittymäjärjestelyt vt 27 ja Silatien sekä HaSa Oy:n liittymäalueella. Suunnitelmassa on myös uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä vt 27:n pohjoispuolella.

Suunnittelukohde on kahdessa osassa ja yhteispituudeltaan noin 1,0 kilometriä

Kevyen liikenteen väylän sijainnista on tehty vaihtoehto- ja sijaintivertailu.

Karttakuva Riihitie-Kumisevantie-väliltä.
Suunnittelualue

Hankkeen keskeisin tavoite on parantaa kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta muodostamalla jatkuva kevyen liikenteen yhteys keskustasta Kumisevantien liittymän suuntaan läheiselle asuinalueelle sekä parantaa valtatien kevyen liikenteen ylityspaikkoja suunnittelujakson molemmissa päissä.

Mikäli hankkeelle löytyy rahoitus, voidaan rakennustyöt aloittaa vuoden 2019 aikana, mutta todennäköisempi rakentamisaikataulu on vuonna 2020.

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 639 000 €.