Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ville Koskenkorva

  • 0295 037 061

Haapajärven kaupunki

Tekninen johtaja

Vesa Savolainen

  • 044 4456 146

CC Control

projektipäällikkö

Juha Typpö

  • 040 1471 227

Vt 27 kevyen liikenteen väylä välillä Riihitie - Kumisevantie, Haapajärvi

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Valtatien 27 jalankulku ja pyöräilyväylän suunnitelma on valmistunut. Suunnittelu on lähtenyt liikkeelle kevyen liikenteen yhteystarpeista kaupunkikeskustan ja Kumisevantien (mt 7622) välisellä osuudella. Suunnittelualueelle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma 2012 ja asemakaavanmuutos 2017. Tiesuunnitelma pohjautuu näihin suunnitelmiin.

Suunnittelualue sijaitsee tärkeällä Haapajärvi – Pyhäjärvi -tieyhteydellä. Suunnitteluosuudella valtatien 27 vuorokausiliikennemäärä on vuonna 2016 ollut noin 4 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 9 %. Valtatien 27 varrella ei ole nykyisellään erillistä kevyen liikenteen väylää vaan kevyt liikenne kulkee valtatien päällystetyillä pientareilla.

Suunnittelujaksojen väliin on laadittu vuonna 2016 suunnitelma vt 27:n ja Silatien liittymän parantamiseksi. Suunnitelma käsittää kanavoidut liittymäjärjestelyt vt 27:n ja Silatien sekä HaSa Oy:n liittymäalueella. Suunnitelmassa on myös uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä vt 27:n pohjoispuolella.

Suunnittelukohde on kahdessa osassa ja yhteispituudeltaan noin 1,0 kilometriä
 

Karttakuva Riihitie-Kumisevantie-väliltä.
Suunnittelualue

Hankkeen keskeisin tavoite on parantaa kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta muodostamalla jatkuva kevyen liikenteen yhteys keskustasta Kumisevantien liittymän suuntaan läheiselle asuinalueelle sekä parantaa valtatien kevyen liikenteen ylityspaikkoja suunnittelujakson molemmissa päissä.

Hanke toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat 941 000 €.