Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Pirkko Ylitalo

  • 0295 038 290

Utajärven kunta

Elinympäristöjohtaja

Petri Leskinen

  • 050 3871 973

Mestek Oy

Työpäällikkö

Risto Siltala

  • 040 825 4200

Valtatien 22 parantaminen Mustikkakankaan kohdalla, Utajärvi

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Utajärven kunta yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa on laatinut tie- ja rakennussuunnitelman valtatielle 22 Mustikkakankaan kohdalle. 

Suunnitelmaan sisältyy valtatiellä 22 Mustikkakankaantien liittymän siirto n. 600 m Utajärven keskustan suuntaan ja liittymän varustaminen väistötilalla sekä erotetulla oikealle kääntymiskaistalla Oulun suunnasta. Nykyinen Mustikkakankaan teollisuusalueen liittymä muutetaan jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Hankkeen yhteydessä liittymään rakennetaan valaistus sekä tehdään liittymäjärjestelyjä.

Tiesuunnitelma valmistuu on valmistunut  lokakuussa 2021. Rakentamissuunnitelma on valmistunut helmikuussa 2022. 

Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana.