Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Utajärven kunta

Elinympäristöjohtaja

Petri Leskinen

  • 050 3871 973

Ramboll Finland Oy

Projektipäällikkö

Marko Peltomaa

  • 040 3593 604

Valtatien 22 parantaminen Mustikkakankaan kohdalla, Utajärvi

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa

Utajärven kunta yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatielle 22 Mustikkakankaan kohdalle. 

Suunnitelmaan sisältyy aikaisemmasta suunnitteluvaiheesta poiketen valtatiellä 22 Mustikkakankaantien liittymän siirto n. 600 m Utajärven keskustan suuntaan ja liittymän varustaminen väistötilalla sekä erotetulla oikealle kääntymiskaistalla Oulun suunnasta. Nykyinen Mustikkakankaan teollisuusalueen liittymä muutetaan jalankulku- ja pyöräilyväyläksi. Hankkeen yhteydessä liittymään rakennetaan valaistus sekä tehdään liittymäjärjestelyjä.

Tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2021, jonka jälkeen se lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot Utajärven kunnalta ja eri viranomaisilta. Ennen lausunnon antamista ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta.  Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen. 

Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana.