Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Projektipäällikkö

Pirkko Ylitalo

  • 0295 038 290

Pudasjärven kaupunki

Tekninen johtaja

Eero Talala

  • 040 5872 275

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Keijo Körkkö

Valtatien 20 sekä maanteiden 18775 ja 18777 tie- ja liittymäjärjestelyt Kurenalan kohdalla, Pudasjärvi

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Valtatie 20 on tärkein tieyhteys Oulun seudun ja Koillismaan välillä. Tiellä on runsaasti pitkämatkaista henkilö- ja tavaraliikennettä. Valtatie kulkee Pudasjärven keskustaajaman (Kurenalan) läpi, halkaisten taajaman itä-länsi suunnassa. Maantie 18777 (Varsitie) on taajaman keskustan sisääntulotie, jonka liittymä valtatielle on taajaman vilkkain.

Suunnittelualue käsittää valtatien 20 välillä Muonamutka – Iijoen silta ja ko. tiejaksolla sijaitsevat poikittaiset maantiet 18777 (Varsitie) välillä valtatie 20 - Laiduntie ja maantie 18775 (Ramppitie / Tuotantotie) välillä vt20 – Petäjäkankaantie sekä em. maanteihin liittyviä katuja ja kevyen liikenteen väyliä.

Hankkeen toimenpiteet:
- Kiertoliittymä valtatielle 20 Ramppitien liittymään.
- Uusi taajaman keskustan sisääntulotie, Varsitie linjataan uuteen valtatielle tulevaan kiertoliittymään
- Kiertoliittymän vaatimat kevyen liikenteen järjestelyt sekä 2 kevyen liikenteen alikulkukäytävää valtatien ja Ramppitien ali
- Uusi kiertoliittymä katuverkolle Rimmintien, Varsitien ja Koillisväylän liittymään
- Valaistuksen uusiminen kiertoliittymän kohdalle
- Osa maanteistä 18775 ja 18777 lakkaa maantienä ja muuttuu kaduksi ja yksityistieksi

Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen. Kiertoliittymällä parannetaan taajaman uuden sisääntulotien liittymän liikenneturvallisuutta liikenteen kasvusta huolimatta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 2,5 milj. euroa. Hankkeen rakennuttaja on ELY-keskus ja sen kustannuksista vastaa Pudasjärven kaupunki.

Suunnittelualueen yleiskartta.