Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Veijo Rajamäki

  • 0295 027 750

Vt 19 ohituskaistat ja Atrian eritasoliittymä, Nurmo

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

 

Valtatien 19 liikennemäärä Nurmon kohdalla Atrian ja Hipintien välisellä osuudella on n. 10 850 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL2017), joista raskaita ajoneuvoja 975 kpl. Vuonna 2013 KVL oli 10 060 ajon/vrk, joten liikenteen kasvu on ollut lähes 3%/vuosi. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus heikkenevät liikennemäärien kasvun myötä. Atrian raskaat kuljetukset, jotka käyttävät eritasoliittymää, aiheuttavat liikennevirralle häiriöitä erityisesti liittymistilanteessa, jolloin ne lähtevät hitaasti liikkeelle. Eritasoliittymä on myös raskaalle liikenteelle ongelma, koska liittyminen valtatiehen erityisesti ruuhkan aikana vie aikaa. Lisäksi välityskykyongelmia aiheutuu tehtaan työvuorojen vaihtumisen aikoina, kun hetkellisesti tielle pyrkii hyvin paljon liikennettä. Tämä ajoittuu samaan aikaan, kun päätienkin vilkkaimmat jaksot. Vakavana liikenneturvallisuushaittana ovat myös vielä jäljellä olevat yksityiset liittymät.

Vt 9 ohituskaistojen rakentamisen ja Atrian eritasoliittymän parantamisen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2008 ja se esiteltiin valmisteluvaiheessa yleisölle. Suunnitelma on ollut nähtävillä ja siitä pyydettiin lausunnot. Tiesuunnitelmaa ei voitu kuitenkaan lähettää hyväksyttäväksi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi. Suunnitelmaa on päivitetty vuosina 2011 ja 2015. Viimeisin päivitys on tehty vuonna 2018-2019 rinnakkain Atrian kohdalle laadittavan asemakaavan muutoksen kanssa. 

Karttakuva, jossa on esitetty suunnitteluun sisältyvät tieosuudet.Suunnitelman sisältö

Suunnitelmaratkaisujen tavoitteena on turvata pitkämatkaisen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus valtatiellä 19 ja varmistaa Atrian työntekijöiden ja tavaravirtojen turvallinen ja viiveetön sujuminen. 

Atrian eritasoliittymän ja Hipintien liittymän väliselle osuudelle on suunniteltu ohituskaistat molempiin ajosuuntiin. Ajosuunnat erotellaan keskikaiteella. Ohituskaistaosuudella katkaistaan jäljellä olevat yksityistieliittymät valtatielle. Ohituskaistaosuus varustetaan riista-aidalla.

Kivimäentie, Nurmon kunnan vesilaitosalue, sekä Atrian kompostointialueen tie ja rinnakkainen viljelytie liitetään Atrian eritasoliittymään. Ylä-Hemmingintien liikenne järjestellään käyttämään radan varteen rakennettavaa rinnakkaistietä, joka liittyy Kivimäentiehen.

Hipintien nelihaaraliittymään tehdään maalattu kanavointi, ja oma ajokaista vasemmalle kääntyvälle liikenteelle.

Atrian eritasoliittymän kohdalla valtatielle tehdään nykyisen ajoradan itäpuolelle uusi ajorata vapaasta silta-aukosta, jolloin tiestä tulee 2+2 - kaistainen. Rampit muotoillaan uudelleen. Eritasoliittymään tehdään molempiin ajosuuntiin erilliset suorat rampit erkanemista ja liittymistä varten. Ramppeihin tehdään lisäksi erkanemis- ja liittymiskaistat valtatielle.

Eritasoliittymän linja-autopysäkit siirretään liittymisramppien yhteyteen. Nykyinen kevyen liikenteen väylä valtatien eteläpuolella säilyy.

Jatkotoimenpiteet

Rakennussuunnitelma laaditaan tiesuunnitelman perusteella, kun rahoitus hankkeelle varmistuu. Ohituskaistaosuudelle tehtiin jo ensimmäisen tiesuunnitelman valmistuessa 2008 rakennussuunnitelma, mutta sen jälkeen on tiesuunnitelmaa muutettu, joten myös rakennussuunnitelma on päivitettävä. Seinäjoen kaupunki laatii Atrian alueen asemakaavan tiesuunnitelman mukaiseksi ja hoitaa asemakaavan hyväksymiskäsittelyn rinnan tiesuunnitelman käsittelyn kanssa.