Luotsaus Saimaan kanavalla ja Saimaalla

Saimaan kanavassa on luotsipakko kaikilla yli 35 metriä pitkillä aluksilla.

Liikenne- ja viestintävirasto voi anomuksesta myöntää aluksen päällikölle oikeuden kuljettaa alusta kanavassa tai Saimaalla jollakin luotsausosuudella ilman luotsia sen jälkeen, kun päällikkö on suorittanut siihen vaadittavan tutkinnon (linjaluotsinkirja). Finnpilot vastaa luotsauksesta kanavalla ja Saimaan vesistöalueella

Venäjän alueella on käytettävä luotsia

Venäjän vesialueella on kaikkien alusten käytettävä luotsia välillä Vihrevoin saari - Brusnitschnoen sulku. Luotsi on tilattava Suomenlahdelta tultaessa Inflotin Viipurin osastolta 12 tuntia ennen luotsinottopaikalle saapumista ja tilaus on tarkistettava neljä tuntia ennen luotsauksen alkamista.

Etenkin viimeisissä ilmoituksissa on luotsauksen alkamisen ajankohdan tarkkuuteen syytä kiinnittää huomiota, jotta luotsipalvelulle ei aiheutuisi turhaa työtä eikä laivan kulku viivästyisi.

Sivu päivitetty 02.01.2019