Hyppää sisältöön

Lisätietoja

Liikenteen asiakaspalvelu

puh. 0295 020 600 (pvm/mpm)
arkisin klo 9–16
liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Havaintoja tai ehdotuksia (esim. korjattavista silloista)?

Yhteydenottolomake

Muut toimijat

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

ELY-keskukset

Kuljetuskaluston massat ja mitat

Suomen logistista kilpailukykyä parannetaan nostamalla raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja.

Ajoneuvon suurin sallittu korkeus on noussut 4,2 metristä 4,4 metriin ja massa 60 tonnista 76 tonniin. Asetus tuli voimaan 1. lokakuuta 2013. Viiden vuoden siirtymäaikana sallitaan tämänhetkiselle kalustolle nykyistä suuremmat kuormat. Edellytyksenä kuitenkin on, että ajoneuvot täyttävät niitä koskevat turvallisuusvaatimukset myös suuremmilla massoilla.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä ja päästä kuljetuskustannuksissa lähemmäksi keskieurooppalaista tasoa. Kuljetuskustannukset ovat Suomessa pitkien etäisyyksien vuoksi suuremmat kuin useissa muissa maissa.

Säästö logistiikkakustannuksissa olisi Väylän mukaan 20 vuodessa noin 1,6–3,2 miljardia euroa. Lisäksi liikenteen hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän uudistuksen myötä noin kaksi prosenttia vuodessa.

Parannustoimet on aloitettu vuonna 2014

Strategisesti tärkeät kuljetusreitit arvioidaan yhteistyössä Väyläviraston, kuntien, ELY-keskusten ja elinkeinoelämän kanssa. Teiden ja siltojen parannustoimet on aloitettu valtion tieverkolla vuonna 2014. Kunnat päättävät omat aikataulunsa ja voivat suunnitella katujen ja siltojen parannuksia niille sopivaan tahtiin. Tienpitäjät voivat liikennemerkkien avulla päättää, millä väylillä rekat ajavat.