Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Inna Berg

  • 029 534 3107

Esa Suoyrjö

  • 029 534 3293

TEN-T ja CEF Liikenne -asioiden koordinointi

Verkkojen Eurooppa koostuu kolmesta verkosta: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) sekä TEN-TELE (tietoliikenne). Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (CINEA) hallinnoi näitä ohjelmia.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä on vastuu TEN-T ja Verkkojen Euroopan (CEF) liikennesektoriin liittyvistä asioista Suomessa ja LVM edustaa Suomea näihin liittyen EU:ssa.

Väyläviraston edustaja osallistuu komission ylläpitämään kansainväliseen neuvonantoryhmään CEF Liikenteen osalta. Ryhmän tavoitteena on parantaa vuoropuhelua komission ja tuensaajien kanssa ja jakaa tietoa sekä parhaita käytäntöjä hakijoiden ja tuensaajien kesken.

LVM yhdessä Väyläviraston ja Traficomin kanssa on uudelleenorganisoinut kansallisen TEN-T ja CEF -liikennetiimin 1.1.2019 lähtien. TEN-T-tiimi vastaa kansallisesta TEN-T- ja CEF -liikenneasioiden valmistelusta ja tiedottamisesta sekä CEF-Liikenne -hakuihin liittyvästä kansallisesta koordinoinnista. Sidosryhmille järjestetään hakuinfoja hakujen aukeamisen yhteydessä ja mahdollisuuksia esitellä hankeaihioita komission edustajille. TEN-T -tiimin työskentely on rahoitettu CEF -ohjelman PSA (Program Support Action) -rahoituksella. Tiimin työssä avustavat Ramboll Finland ja Wega.

Pohjoismaiden liikenneviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä CEF liikennepolitiikan ja hakujen osalta. Pohjoismaisella yhteistyöllä edistetään rajat ylittäviä hankkeita ja TEN-T sekä CEF tavoitteiden toteutumista.


Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä