Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Inna Berg

  • 029 534 3107

Esa Suoyrjö

  • 029 534 3293

TEN-T ja CEF Liikenne -asioiden koordinointi

Verkkojen Eurooppa koostuu kolmesta verkosta: TEN-T (liikenne), TEN-E (energia) sekä TEN-eTEN (digitaalinen). Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden virasto (CINEA) hallinnoi näitä ohjelmia.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä on vastuu TEN-T ja Verkkojen Euroopan (CEF) liikennesektoriin liittyvistä asioista Suomessa ja LVM edustaa Suomea näihin liittyen EU:ssa. Traficom vastaa TEN-T ja CEF -liikenneasioiden valmistelusta ja tiedottamisesta sekä CEF-liikennehakuihin liittyvästä kansallisesta koordinoinnista.

Väyläviraston edustaja osallistuu komission ylläpitämään kansainväliseen neuvonantoryhmään CEF Liikenteen osalta. Ryhmän tavoitteena on parantaa vuoropuhelua komission ja tuensaajien kanssa ja jakaa tietoa sekä parhaita käytäntöjä hakijoiden ja tuensaajien kesken.

Pohjoismaiden liikenneviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä CEF liikennepolitiikan ja hakujen osalta. Pohjoismaisella yhteistyöllä edistetään rajat ylittäviä hankkeita ja TEN-T sekä CEF tavoitteiden toteutumista.


Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä