Yhteystiedot

Arto Tevajärvi

  • 029 534 3917

Esa Suoyrjö

  • 029 534 3293

Ohjeita CEF-tuen saajille

Tiedote koronaviruksen vaikutuksista CEF-tuensaajille Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto INEAn internetsivuilla.

INEAn sivuille on koottu kattava tietopaketti tuensaajille. Sivuilta löytyy muun muassa lista usein kysytyistä kysymyksistä sekä tarvittavia lomakkeita.

CEF-tuen rahoituksen saaja on velvoitettu EU-rahoituksen mainitsemiseen sekä EU-logon käyttöön kaikissa projektin viestintämateriaaleissa ja rakennettavissa kohteissa. Katso ohjeet suomeksi täältä ja englanniksi täältä

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan INEA:an vuosittaisen raportin projektin edistymisestä (Action Status Report, ASR) aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. ASR tulee kansallisesti hyväksyä ennen komissiolle toimittamista. Oheet Suomen kansalliseen palautusprosessiin englanniksi täältä. Tukea saanut projekti on velvoitettu tekemään pakollisen välimaksatuksen aina jokaista kahta ASR-vuosiraporttia kohden. Projektin päätyttyä tuensaajan tulee toimittaa loppuraportti INEA:an. Ohjeita ja vinkkejä raportin täyttöön löytyy INEAn sivuilta (englanniksi). Jos projekti ei valmistu ajallaan tai osia siitä jää tekemättä, on mahdollista, että osa tuesta jää maksamatta tai peritään takaisin. Ohjeet mahdollisesti takaisinperittävän tuen maksatukseen löytyvät INEA:n sivuilta.  

CEF-Liikennetuen vuosiraportointiprosessi (kaavio avautuu uuteen ikkunaan)

CEF-Liikennetuen loppuraportointiprosessi (kaavio avautuu uuteen ikkunaan)


Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä