Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Inna Berg

  • 029 534 3107

Esa Suoyrjö

  • 029 534 3293

Ohjeita CEF-tuen saajille

CEF-tuen rahoituksen saaja on velvoitettu EU-rahoituksen mainitsemiseen sekä EU-logon käyttöön kaikissa projektin viestintämateriaaleissa ja rakennettavissa kohteissa. Uusimmat julkisuusohjeet voit katsoa täältä.

Traficomin sivuilla on ohjeita CEF-tuen saajille.

Ohjeet tukea saaneiden hankkeiden hallinnasta CINEAn sivuilla.

 

Edellisen ohjelmakauden hankkeet (2014-2020)

Edellisen ohjelmakauden hankkeisiin liittyen (2014-2020) INEAn sivuille on koottu kattava tietopaketti tuensaajille. Uusimmat versiot tarvittavista lomakkeista löydät täältä

CEF-tuen rahoituksen saaja on velvoitettu EU-rahoituksen mainitsemiseen sekä EU-logon käyttöön kaikissa projektin viestintämateriaaleissa ja rakennettavissa kohteissa. Katso ohjeet suomeksi täältä ja englanniksi täältä

Tuensaaja on velvollinen toimittamaan INEA:an vuosittaisen raportin projektin edistymisestä (Action Status Report, ASR) aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. ASR tulee kansallisesti hyväksyä ennen komissiolle toimittamista. Tukea saanut projekti on velvoitettu tekemään pakollisen välimaksatuksen aina jokaista kahta ASR-vuosiraporttia kohden. Projektin päätyttyä tuensaajan tulee toimittaa loppuraportti INEA:an. Ohjeita ja vinkkejä raportin täyttöön löytyy INEAn sivuilta (englanniksi). Jos projekti ei valmistu ajallaan tai osia siitä jää tekemättä, on mahdollista, että osa tuesta jää maksamatta tai peritään takaisin. Ohjeet mahdollisesti takaisinperittävän tuen maksatukseen löytyvät INEA:n sivuilta.  

CEF-Liikennetuen vuosiraportointiprosessi (kaavio avautuu uuteen ikkunaan)

CEF-Liikennetuen loppuraportointiprosessi (kaavio avautuu uuteen ikkunaan)


Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä