Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Inna Berg

  • 029 534 3107

Esa Suoyrjö

  • 029 534 3293

Aineistoa ja selvityksiä

Komission esitykset ja konsultaatiot

Komissio tuottaa selvityksiä ja konsultaatioesityksiä tulevista ja meneillä olevista hankkeistaan. Euroopan komissio on kesäkuussa 2018 julkaissut ehdotuksen Verkkojen Eurooppa-rahoituksesta vuosille 2014-2020. Komission ehdotus TEN-T-verkon ydinkäytävien tarkistamisesta ja Suomen ehdotus Pohjanmeri-Itämeri ydinverkkokäytävän laajentamisesta pohjoiseen komissions sivuilla (englanniksi).


Ydinverkkokäytävä ja horisontaaliset selvitykset

TEN-T ydinverkkoon on valittu yhdeksän multimodaalista ydinverkkokäytävää (core network corridor). Suomi kuuluu Skandinavia-Välimeri (Scandinavian-Mediterranean) ja Pohjanmeri-Itämeri (North Sea–Baltic) –käytäviin. Lisäksi TEN-T-verkkoon kuuluvat Horisontaaliset hankkeet: Merten moottoritiet (MoS), liikenteen telemaattiset sovellusjärjestelmät (SESAR, ITS, ERTMS, RIS ja VTMIS), sekä uudet teknologiat ja innovointi. Näistä tehdyt selvitykset löytyvät oheisista linkeistä:

North Sea Baltic -ydinkäytävän kolmas työohjelma 2018

Scandinavian Mediterranean -ydinkäytävän kolmas työohjelma 2018

ERTMS kolmas työohjelma 2018

Merten Moottoritiet (MoS) päivitetty toimenpidesuunnitelma 2018

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä