Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

tilastot(at)vayla.fi

Katso myös

Tilastotietoa muualla verkossa:

Tilastokeskuksen StatFin-julkaisuportaali
Kotimaan vesiliikenteen, ulkomaan meriliikenteen ja Saimaan kanavan tilastokokonaisuudet.

Vesiliikennetilastot

Sivustoa ei päivitetä. Vesiliikennetilastojen julkaiseminen siirtyy traficom.fi-sivustolle.

Vesiliikennetilastot sisältävät Saimaan kanavan ja muiden valtion sulkukanavien tilastot, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot. Tilastot kuuluvat Suomen virallisen tilaston sarjaan (SVT).

Liikennevirasto julkaisee vesiliikenteen tilastotietoja myös Tilastokeskuksen StatFin -julkaisuportaalin kautta. Kuukausittaiset tilastojulkaisut kattavat kotimaan vesiliikenteen, ulkomaan meriliikenteen ja Saimaan kanavan tilastokokonaisuudet. StatFin -julkaisuportaalin kautta on saatavilla kattava tilastollinen aikasarja vesiväylien tavarakuljetuksista ja alusliikenteestä vuodesta 2000 lähtien.

Kanavaliikenne

Saimaan kanavan liikennetilastot sisältävät tiedot Saimaan kanavan kautta kulkevasta kotimaan ja ulkomaan tavara- ja henkilöliikenteestä. Muiden valtion sulkukanavien osalta tilastoidaan sulutusten määrä, tavaraliikenne aluksilla ja uitto.

Kotimaan vesiliikenne

Kotimaan vesiliikennetilastot sisältävät tiedot rannikon ja sisävesien tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa. Erikseen tilastoidaan myös raakapuun uitto.

Ulkomaan meriliikenne

Ulkomaan meriliikennetilastot sisältävät tiedot meritse tapahtuvasta tavara- ja matkustajaliikenteestä Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot Suomen satamissa ulkomaanliikenteessä käyneiden alusten määristä. Tilastoihin sisältyvät myös transitoliikenne ja Saimaan kanavan kansainvälinen liikenne.