Siltarajoitukset

Kartalla on esitetty painorajoitetut sillat ja alikulkujen rajoitukset. Rajoituksia voi poistua ja tulla lisää, joten karttaa kannattaa tarkastella usein. Muistakaa tarkistaa mahdolliset rajoitukset myös kunnista ja yksityisteiden tiekunnilta.

Karttaa päivitetään edelleen painorajoitusten osalta, joten tällä hetkellä ajantasaisimmat tiedot löytyvät alla olevasta luettelosta. Itse sovellus on edelleen kehitystyön alla, sitä kehitetään toiminnallisesti ja siihen tehdään käyttöohjeistusta.

Painorajoitetut sillat löydät myös seuraavista luetteloista:

Painorajoitetut sillat 24.09.2015 (pdf)
Radanpidon alaiset painorajoitetut sillat 24.9.2015 (pdf)


Painorajoitus (t) "a/b/c/d/e" tarkoittaa pdf-taulukossa seuraavaa:
a = ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa,
b = ajoneuvon suurin sallittu 2-akseliselle telille kohdistuva massa,
c = ajoneuvon suurin sallittu 3-akseliselle telille kohdistuva massa,
d = Ajoneuvon suurin sallittu massa,
e = ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa.

Esimerkiksi -/18/24/35/- tarkoittaa siltaa, jossa akselipainoa ei rajoiteta, mutta kaksiakselisen telin rajoitus on 18 t, kolmiakselisen teli rajoitus 24 t ja ajoneuvon kokonaispainon rajoitus 35 t. Ajoneuvoyhdistelmän painorajoitusta ei ole erikseen, mutta ajoneuvon kokonaispainorajoitus rajoittaa yhdistelmän painon 35 t + 35 t = 70 t.

Karttasovelluksen käyttö

Siltojen ja alikulkujen nimet sekä rajoitusten yksityiskohdat tulevat esiin karttaa suurentamalla ja reitin symboleja klikkaamalla. Symbolit kuvaavat painorajoitettua siltaa tai alikulkua. Kun klikkaa painorajoitetun sillan symbolia kartalla, tulee esiin taulukko, josta käyvät ilmi muun muassa sillan nimi, tien numero ja suurimmat sallitut akseli- ja telipainot sekä yhdistelmäpaino.

Alikuluista kerrotaan alituskorkeus, jonka perusteella mahdollinen rajoitusmerkki asetetaan. Mikäli lähekkäin on rykelmä alikulkuja tai siltoja, kannattaa kyseistä kartan kohtaa suurentaa niin paljon, että saa yksittäiset reittikohdat esiin. Sovellutuksen tarjoaman suurennuslasityökalun avulla voi välittömästi klikata lähemmäs tarvitsemansa alueen.

 

Lue sallittujen massojen ja mittojen uudistuksesta lisää sivulta www.liikennevirasto.fi/massatjamitat. Sieltä löydät myös listan lauttojen painorajoituksista.