Hyppää sisältöön

Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

 • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Syvyysaineistot

Esimerkkikuva syvyysaineistokartasta

Avoimet syvyysaineistot

1.1.2019 alkaen Suomen merikartoituksesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Siirtymäkauden aikana avointen merikartta-aineistojen ja  syvyystietojen jakelu tapahtui Väyläviraston rajapintapalveluista. Syvyysmittausaineistojen tiedostopaketit ovat edelleen ladattavissa Väyläviraston aineistovälitysalustan kautta.

Lisätietoa merikartoituksen paikkatietopalveluista löytyy Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilta:
https://traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/paikkatietoaineistot
Mahdolliset kyselyt pyydämme osoittamaan sähköpostiin:   [email protected]

Merenmittaus tuottaa syvyystietoja sekä merikarttojen valmistukseen että muihin tarkoituksiin. 

Aluevalvontalaki rajoittaa merenpohjan topografisten muotojen järjestelmällistä mittausta ja tallennusta Suomen aluevesillä.

Syvyysaineistoa julkaistaan Suomen talousvyöhykkeeltä ja sisävesiltä. Aineistoja julkaistaan myöhemmin lisää, kun se tulee teknisesti mahdolliseksi.

Aineistojen kattavuuteen voi tutustua indeksikartan avulla. (Huom: Kartasta puuttuu SSMI-aineisto)

Aineiston käyttölupa

Syvyysaineistojen käyttölupa on Creative Commons 4.0 Nimeä.

Creative Commons 4.0 Nimeä -käyttöluvan mukaan tietoaineiston lähde nimetään käyttöluvan antajan edellyttämällä tavalla.

Traficom edellyttää, että syvyysaineistojen lähteen nimeämisessä käytetään muotoa:
 " Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto. Ei navigointikäyttöön. Ei täytä asianmukaisen merikartan vaatimuksia."

Aineistojen kuvaukset ja lataus

EEZ

EEZ-merenmittausaineistot sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä avomerialueella. Aineistoja on mitattu pääosin 2000-luvulla, osa aineistosta on mitattu 1990-luvun lopussa. Kaikki mittaukset on tehty monikeilauksella. Aineisto on viety merikartalle.

 

 • Aineiston lataus: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/EEZ/
 • Mittauksen tunniste: EEZ
 • Mittausvuodet: Suomenlahden ja Ahvenanmaan aineisto on mitattu v.2003, 2006, 2008 ja 2012 Merenkurkun aineisto v.1996 sekä 2002-03, Perämeren aineisto v.1997-1998 ja 2012-13, Selkämeren aineisto on mitattu v.1996 ja 2011, 2012, 2015.
 • EPSG:4258 (ETRS89 lat/lon)
 • N2000
 • 200m ruutukoko
 • Aineisto on pääosin yleiskarttojen (general, 1 : 250 000) alueella
 • Pinta-ala yhteensä 29000km2
 • Julkaistavat tiedostot/kansiot:
  Ahvenanmaa: eez_åland
  Merenkurkku: QUARK
  Perämeri: BOB_1, BOB_2, BOB2_S2, BOB_3
  Selkämeri: BSEEZ, SEL_96, SOB_south_1, SOB_south_2
  Suomenlahti: FH, FLB, GOF, OSAE

 

JJKJ

JJKJ-merenmittausaineistot sijaitsevat Vuoksen vesistössä, etelä-Saimaan alueella. Aineisto on mitattu v.2013-2014, Mittaukset on tehty monikeilauksella sekä linjaluotauksella. Linjaluodattu alue näkyy aineistossa viivamaisena mittaustietona. Aineistossa voi olla eroja merikarttaan verrattuna.

 • Aineiston lataus: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/JJKJ/
 • Mittauksen tunniste: JJKJ
 • Mittausvuosi 2013-2014
 • EPSG:3067 (ETRS89/TM35FIN)
 • N2000+75.40
 • 1m, 2m ja 5m ruutukoko
 • L-sarjan alue: etelä-Saimaa
 • Pinta-ala yhteensä noin 350 km2
 • Julkaistavat tiedostot (osissa):
  JJKJ_A1, JJKJ_A2, JJKJ_B, JJKJ_C, JJKJ_D, JJKJ_E

 

SSSU

SSSU-merenmittausaineistot sijaitsevat Vuoksen vesistössä, Suur-Saimaa – Sulkava –alueella. Aineisto on mitattu v.2015. Mittaukset on tehty monikeilauksella sekä linjaluotauksella. Linjaluodattu alue näkyy aineistossa viivamaisena mittaustietona. Aineistossa voi olla eroja merikarttaan verrattuna.

 • Aineiston lateus: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/SSSU/
 • Mittauksen tunniste: SSSU
 • Mittausvuosi 2015
 • EPSG:3067 (ETRS89/TM35FIN)
 • N2000+75.40
 • 1m, 2m ja 5m ruutukoko
 • L-sarjan alue: Suur-Saimaa - Sulkava
 • Pinta-ala yhteensä noin 550 km2
 • Julkaistavat tiedostot:
  SSSU_A, SSSU_B, SSSU_C, SSSU_D, SSSU_E, SSSU_F, SSSU_G, SSSU_H, SSSU_J, SSSU_K, SSSU_L, SSSU_M, SSSU_N, SSSU_O, SSSU_P, SSSU_R, SSSU_U

 

SAVA

SAVA-merenmittausaineistot sijaitsevat Savonlinna – Varkaus –alueella. Aineisto on mitattu v.2016. Mittaukset on tehty monikeilauksella sekä linjaluotauksella. Linjaluodattu alue näkyy aineistossa viivamaisena mittaustietona. Aineistossa voi olla eroja merikarttaan verrattuna.

 • Aineiston lateus: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/SAVA/
 • Mittauksen tunniste: SAVA
 • Mittausvuosi 2016-2017
 • EPSG:3067 (ETRS89/TM35FIN)
 • N2000 +75.40
 • 1m, 2m ja 5m ruutukoko
 • L-sarjan alue: Savonlinna - Varkaus
 • Pinta-ala yhteensä noin 85 km2
 • Julkaistavat tiedostot: SAVA_M ja SAVA_L alueet

 

SSMI

SSMI-merenmittausaineistot (tiedot täydentyvät myöhemmin)

 • Aineiston lateus: https://aineistot.vayla.fi/bathymetry/SSMI/
 • Mittauksen tunniste: SSMI
 • Mittausvuosi
 • EPSG:3067 (ETRS89/TM35FIN)
 • N2000 +75.40
 • 1m, 2m ja 5m ruutukoko
 • L-sarjan alue:
 • Pinta-ala yhteensä noin
 • Julkaistavat tiedostot: SSMI_E  alueet

 

Tarkemmat indeksit suuremmassa mittakaavassa merenmittausalueista alueittain löytyvät aineistojen kansioista.

Tiedostot on nimetty mittausmenetelmän mukaisesti:

 • MBES = multibeam echo sounding = monikeilaus
 • SBES = singlebeam echo sounding = linjaluotaus

Esimerkkiaineisto, julkaistu 2017

Esimerkkiaineisto julkaistiin joulukuussa 2017, kun Liikennevirasto halusi kerätä palautetta aineiston käytettävyydestä eri tarkoituksiin ja tietoa siitä, millaisiin sovelluksiin aineistoa on käytetty
 

Esimerkkiaineisto on mitattu vuonna 2015 Pihlajavedellä Savonlinnan eteläpuolella. Mittaukset on tehty monikeilauksella ja linjaluotauksella. Linjaluodattu alue näkyy aineistossa viivamaisena mittaustietona. Aineistossa voi olla eroja merikarttaan verrattuna.

 

 • Mittauksen tunniste: SSSU2015_P
 • Mittausvuosi 2015
 • EUREF UTM35N
 • N2000
 • 2x2m ruutukoko
 • L-sarja, lehti 220, Savonlinna, Pihjalavesi
 • Pinta-ala yhteensä 23km2
 • Julkaistavat tiedostot:
Pisteaineisto
SSSU2015_P_2m.xyz
GeoTIFF, jossa värit on valittu merikartan syvyyskäyrien mukaan:
SSSU2015_P_2m_merikartankayrat.tif
GeoTIFF, jossa jokaisen pikselin arvona on syvyysarvo:
SSSU2015_P_2m_syvyysarvo.tif
GeoTIFF, joka on vinovalovarjostettu:
SSSU2015_P_2m_vinovalovarjoste.tif

Koko aineiston lataus: