Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

AIS-tietojen jakelu on siirtynyt Traffic Management Finlandille 1.1.2019

AIS-tietojen jakelu on siirtynyt Traffic Management Finlandille 1.1.2019. Tämä sivu sisältää edelleen ajantasaista tietoa AIS-järjestelmästä ja Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) sekä sitä edeltäneiden viranomaisten tekemiä AIS-tiedon julkisuuteen liittyviä päätöksiä.

AIS-tiedot

Lyhenne AIS tulee englanninkielisistä sanoista Automatic Identification System. Järjestelmä perustuu aluksiin asennettuihin radiolaitteisiin, jotka jatkuvasti ja automaattisesti lähettävät tähän tarkoitukseen maailmanlaajuisesti varatuilla radiotaajuuksilla aluksen sijainti- ja tunnistetietoja. Radiolähetteiden tiedot ovat vapaasti muiden alusten ja rannikkovaltioiden vastaanotettavissa ja niiden avulla voidaan seurata radiokantaman sisällä olevien alusten liikkumista hyvinkin tarkasti.

AIS-viestien luokat

AIS-järjestelmän perustietosisällön muodostavat sellaisten ammattiliikenteessä toimivien alusten lähettämät dynaamiset ja staattiset viestit, joille AIS-laite on määrätty pakolliseksi. Näillä aluksilla on käytössä ns. Class A AIS-laite, joka lähettää dynaamisen sijainti- ja muut liiketiedot sisältävän viestin (viestinumero 1, 2, 3 ja/tai 27) automaattisesti muutaman sekunnin välein ja staattisen aluksen perustietoja sisältävän viestin (viestinumero 5) muutaman minuutin välein.

Huviveneet ja muut pienemmät alukset (joille AIS laite ei ole pakollinen) käyttävät ns. Class B laitetta, joka raportoi aluksen sijaintitiedot noin puolen minuutin välein tai tiheämmin, jos nopeus ylittää 14 solmua (viestinumerot 18 ja 19). Aluksen staattiset tiedot (viestinumerot 24A ja 24B) lähetetään muutaman minuutin välein kuten Class A laitteiden tapauksessa.


VTS Finlandin AIS-verkko

VTS Finlandilla on kattava AIS maa-asemaverkko. Verkon tuottamaa alusliikenneteietoa käyttävät hyväkseen kotimaiset viranomaistahot sekä kansainvälisten sopimusten kautta kaikki Itämeren rannikkovaltiot ja EU. AIS maa-asemaverkon keräämät tiedot kootaan taustajärjestelmään, josta ne välitetään edelleen avointa dataa tarjoavalle rajapintapalvelulle lähes reaaliajassa.

Avoimet AIS-tiedot

AIS-tietojen julkisuus ja lainsäädäntö

Avoimena datana jaettavasta AIS-tiedosta on suodatettu pois kaksi viestiryhmää:

  • AIS-verkon toimintaan liittyvät viestityypit, jotka eivät sisällä liikennetietoa. Tällaisia viestejä ovat esimerkiksi AIS-radiosiirtotiehen liittyvät uudelleenlähetyksistä kertovat viestit.
  • Viestityypit, joiden katsotaan sisältävän henkilötietoa tai sellaiseksi tulkittavaa tietoa. Tällaisia viestejä ovat kalastusalusten ja huviveneiden (Class B -lähettimet) lähettämät AIS-viestit.

Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto) on tehnyt AIS-tietojen julkisuudesta seuraavat linjaukset:

AIS-tiedon luovutusperiaatteet

Linjaus 4.8.2014 (pdf)

Linjaus 4.8.2014 liitteineen (zip)

Linjauksen päivitys 8.4.2016 (pdf)

Linjaus 8.4.2016 liitteineen (zip)

 

AIS-rajapinnat

AIS-tietojen avoimet rajapintapalvelut tuottaa Traffic Management Finland osana Digitraffic -palvelua.

Traffic Management Finland, avoin data.