Hyppää sisältöön

Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

 • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Tiedustelut aineistonvälityksistä (AVA-palvelu)

[email protected]

LAM-tiedot (Huom! Siirtyneet Fintrafficille)

Fintraffic kerää tietoa tieliikenteestä liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) avulla. Tietoja jaetaan sekä raakamuodossa että valmiina raportteina. Aktiivisia LAM –pisteitä on tällä hetkellä Suomessa n. 500 kpl.

LAM-raakadata palvelun kautta on saatavissa kaikki mittausdata aina vuodesta 1995 alkaen.

LAM-pisteiden toiminta

Liikenteen automaattisten mittaustietojen (LAM) historiatietojen avoimen datan jako on siirtynyt Fintrafficille. Tietoja jaetaan jatkossakin hyödyntäjille sekä raakamuodossa että valmiina raportteina historiatietoineen Fintrafficin Digitraffic-palvelun kautta täältä.

 

LAM-pisteen toiminta perustuu päällysteen sisälle upotetun silmukan sähkomagneettiseen induktioon, jolloin ajoneuvon metallinen massa aiheuttaa muutoksen silmukan magneettikentässä.

LAM-piste muodostuu kullakin kaistalla olevasta kahdesta induktiosilmukasta ja tiedonkeruuyksiköstä. LAM-laite  rekisteröi  pisteen  ylittävät  ajoneuvot,  jolloin  jokaisesta  ajoneuvosta  saadaan ohituksen kellonaika, ajosuunta, ajokaista, ajonopeus, ajoneuvon pituus, peräkkäisten ajoneuvojen aikaero ja ajoneuvoluokka.

Ajoneuvoluokkia on seitsemän:

 • henkilö- ja pakettiautot (1)
 • kuorma-autot (2)
 • linja-autot (3)
 • puoliperävaunulliset kuorma-autot  (4)
 • täysperävaunulliset  kuorma-autot  (5)
 • peräkärrylliset  henkilö-  ja  paketti-autot (6)
 • asuntovaunua tai pitkää peräkärryä kuljettavat henkilö- ja pakettiautot (7)

Suomen tieverkolla testataan parhaillaan uusia LAM-laitteita (tyyppi DSL_6), jotka pystyvät tunnistamaan myös moottoripyörät (ajoneuvoluokka 0). Lisätietoja LAM-laitteiden tyypeistä ja LAM-pisteiden muita metatietoja on saatavissa Fintrafficin Digitraffic-palvelusta.

 

 

Avoimet LAM-tiedot

Liikenteen automaattisten mittaustietojen (LAM) avoimen datan jako on siirtynyt Fintrafficille. Tietoja jaetaan jatkossakin hyödyntäjille sekä raakamuodossa että valmiina raportteina historiatietoineen Fintrafficin Digitraffic-palvelun kautta.

LAM-raportit

Väylävirasto tuottaa LAM-tiedoista valmiita raportteja sekä omaan käyttönsä että sidosryhmilleen. Raportit ovat tarjolla myös avoimena datana osoitteessa:

Raportit jakautuvat alihakemistoihin seuraavasti:

LAM_poiminnat/

LAM_poiminnat -hakemistosta löytyy ELY L -kohtaisesti raportti "1.07 Tuntiliikenne (q)" joka on ajettu jokaiselle LAM -pisteelle klo 7. Raportilla esitetään kunkin LAM -pisteen edellisen päivän havainnot tuntikohtaisesti suunnittain, tietoja ei ole korjattu tietokannassa.

LAM/

LAM -hakemistoon ajetaan myös jokaisen kuukauden 11.päivä pistekohtaisesti edellisen kuukauden tuntikohtainen havaintodata ajoneuvoluokittain jokaiselle kuukauden päivälle. Pistekohtainen tiedosto on eroteltu puolipistein, tietoja on mahdollisesti korjattu tietokannassa.

LAM/Tulli/

LAM -hakemiston alihakemistoon "Tulli" ajetaan joka päivä (klo 13) rajapisteiden havainnot puolipistein eroteltuina tekstitiedostoina, tietoja ei ole korjattu tietokannassa. Lisäksi kerran kuussa (11. päivä) ajetaan rajapisteiden kaikki havainnot edelliseltä kuukaudelta puolipistein eroteltuun tekstitiedostoon, tietoja on mahdollisesti korjattu tietokannassa.

LAM/Moottoripyorat_ja_mopot/   (tulossa toukokuussa 2017)

LAM –hakemiston alihakemistoon ”Moottoripyorat_ja_mopot” ajetaan joka maanantai (klo 7) Moottoripyörä ja mopo –havainnot (ajoneuvoluokka=0) edelliseltä viikolta ( myös sitä edeltävä viikon tiedosto päivitetään, jos mittausdatan toimitus laitteelta on jostakin syystä viivästynyt). Moottoripyörä ja mopo havaintoja kirjautuu vain pisteiltä, joiden keruulaite on  tyypiltään DSL6.

Tulostiedoston nimi muodostuu seuraavasti:

ajoneuvoluokka_0<<viikon alkupvm>>_<<viikon loppupvm>>_<<viikkonro>>.csv

Tiedosto on puolipistein eroteltu tekstitiedosto, jonka sisältö rakentuu seuraavasti:

 • PAIVA = päivämäärä
 • PAIVANRO=päivän järjestysnumero vuoden alusta
 • PISTE=pisteen tunnus
 • TUNTI = havainnon tunti
 • MIN = havainnon minuutit
 • SEK = havainnon sekunnit
 • SSEK = havainnon sadasosa sekunnit
 • PIT = havainnon pituus
 • KA = kaista
 • SU = suunta
 • NOP = havainnon nopeus
 • FAULTY = HUOM! toistaiseksi aina 1. Tämä johtuu siitä, että ajoneuvoluokka= 0 on vasta kokeilussa ja havainnot merkataan aina virheiksi, koska niitä ei haluta tällä hetkellä jatkokäsiteltäväksi.
 • KOKAIKA = tekninen kenttä

 

Raporttien merkistö ja tiedostotyyppi

LAM_Poiminnat/ -hakemiston raporttitiedostot ovat Excel-taulukoita.

LAM/ -hakemiston raporttitiedostot ovat CSV-tiedostoja, joiden merkistö on UTF16.

LAM/-hakemiston raporttitiedostojen pääte on tällä hetkellä virheellisesti .xls. Palvelin tarjoilee ne virheellisellä Content-Typellä application/vnd.ms-excel

LAM-raakadata

LAM –raakadata tarkoittaa Liikenteen Automaattisen Mittaamisen mittauspisteiltä tullutta havaintodataa, jota ei ole käsitelty muuten kuin purettu CSV –muotoiseksi.

LAM –raakadata palvelun kautta on saatavissa kaikki mittausdata aina vuodesta 1995 alkaen. Uusi data tulee palveluun kerran päivässä aamuyöllä n. kello 03-04 välisenä aikana.

Tietojen hakeminen

LAM-tiedot on jaettu päivä- ja LAM-pistekohtaisiin CSV-tiedostoihin (alla "Tulostiedosto"). Tietoja haettaessa tarvitaan tiedoston tarkka polku ja nimi muodossa:
 
https://aineistot.vayla.fi/lam/rawdata/[year]/[ELY]/lamraw_[lam_id]_[yearshort]_[day_number].csv

Jossa:

 • year = vuosiluku alkaen vuodesta 1995
 • ELY = ELY-L alueen numero kahdella merkillä. Huomaa, että LAM-tietojen ELY-alueet ovat ELY-keskusten liikennevastuualueita, ja osa niistä sisältää useita varsinaisia ELY-alueita. Huomaa, että LAM-tiedoissa ELY-keskusten numerointi poikkeaa esimerkiksi Tilastokeskuksen käyttämästä numeroinnista.
01 Uusimaa (sisältää myös: Häme)
02 Varsinais-Suomi (sisältää myös: Satakunta)
03 Kaakkois-Suomi
04 Pirkanmaa
08 Pohjois-Savo (sisältää: Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala)
09 Keski-Suomi
10 Etelä-Pohjanmaa (sisältää: Pohjanmaa)
12 Pohjois-Pohjanmaa (sisältää: Kainuu)
14 Lappi
 • lam_id = LAM-pisteen tunniste
 • yearshort = vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa
 • day_number = päivän järjestysnumero vuoden alusta laskettuna. 1.1. = 1. Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota päivän numeron käsittelyyn karkausvuosina, kuten vuonna 2020.

 

Swagger-kuvaus

Tietojen koneellista hakua varten on julkaistu YAML-muotoinen Swagger-kuvaus.

 

Esimerkki:

jos halutaan pisteen 101 tiedot päivältä 1.2.2017, kutsutaan URLIa:

Metatiedot

Mittauspisteiden metatietoja on saatavissa Fintrafficin Digitraffic-palvelusta. Metatiedot eivät tällä hetkellä tarjoa tietoja kaikista niistä LAM-pisteistä, joille on historiadataa.

 

Tulostiedoston kuvaus

Tulostiedosto on puolipistein eroteltu CSV –tiedosto, jossa on seuraavat kentät. (mittayksikkö suluissa) Kellonaika on Suomen aika, eli EET, tai kesäaikana EEST.

 • pistetunnus
 • vuosi
 • päivän järjestysnumero
 • tunti
 • minuutti
 • sekunti
 • sadasosasekunti
 • pituus (m)
 • kaista
 • suunta
 • ajoneuvoluokka
 • nopeus (km/h)
 • faulty (0 = validi havainto, 1=virheellinen havainto)
 • kokonaisaika (tekninen)
 • aikaväli (tekninen)
 • jonoalku (tekninen)

 

Faulty –arvo päätellään seuraavasti:

 • vuosi on pienempi kuin nolla tai vuosi on suurempi kuin 99
 • päivä on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin 366
 • tunti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 23
 • minuutti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 59
 • sekunti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 59
 • sadasosasekunti on pienempi kuin 0 tai suurempi kuin 99
 • nopeus on pienempi kuin 2 tai suurempi tai yhtä suuri kuin 199
 • suunta on pienempi kuin 1 tai suurempi kuin 2
 • ajoneuvoluokka on pienempi kuin 1 ja suurempi kuin 7
 • kaista on pienempi kuin 1
 • pituus on pienempi tai yhtä suuri kuin 1
 • pituus on suurempi kuin 39,8

 

Ajoneuvoluokat määräytyvät seuraavasti:

1 HA-PA (henkilö- tai pakettiauto)
2 KAIP (kuorma-auto ilman perävaunua)
3 Linja-autot
4 KAPP (kuorma-auto ja puoliperävaunu)
5 KATP (kuorma-auto ja täysperävaunu)
6 HA + PK (henkilöauto ja peräkärry)
7 HA + AV (henkilöauto ja asuntovaunu)

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä
 • LAM-pisteiden mittaamat nopeustiedot ovat hyvin luotettavia. Ajoneuvoluokan tunnistukseen sisältyy enemmän epävarmuustekijöitä.
 • Osa suurista nopeuksista on hälytysajoneuvojen aiheuttamia. Muilta osin kyse on ylinopeutta kulkeneista ajoneuvoista.