Talvikunnossapitotiedot

Väylävirasto saa talvikunnossapidon ajoneuvoista reaaliaikaista sijainti- ja toimenpidetietoa. Tiedoista jalostettu tilannekuva on tarjolla avoimena datana ja visualisoituna Fintrafficin Liikennetilannepalvelussa.

Kuorma-auto auraa lumista tietä Talvikunnossapitodataa visualisoituna kartalle yhdessä sadetutkakuvan kanssa

Tietojen sisältö ja hakeminen

Talvikunnossapitotiedot tarjotaan GeoJSON-muodossa tiedostona, joka sisältää viimeisen 72 tunnin aikana toteutuneet talvikunnossapitotoimenpiteet. Näitä ovat mm. lumen- ja sohjonpoisto, tienpinnan tasaus sekä suolaus.

Tiedoissa esitettävä ajoneuvon kulkema reitti ei kuitenkaan aina täysin vastaa ajoneuvon maastossa kulkemaa reittiä, koska julkaistava reitti muodostetaan teknisistä syistä erillisen reitinlaskennan kautta. On myös mahdollista, että reaaliaikaista seurantatietoa ei saada kaikista kunnossapitoajoneuvoista.

Talvikunnossapitotiedot ovat saatavissa Väyläviraston aineistopalvelusta:

Tiedosto päivittyy 20 minuutin välein. Hankalampien keliolosuhteiden vallitessa päivitysväli saattaa olla kunnossapitodatan määrästä johtuen pidempi.

GeoJSON-tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

 • Suoritetta – Viimeisin toimenpiteen tehtävätyyppi tai –tyypit (pilkulla erotettuna), jos niitä on tehty useampaa yhtä aikaa
  • esim. "linjahiekoitus" tai "auraus ja sohjonpoisto,suolaus"
  • tällä hetkellä aineisto sisältää seuraavat tehtävätyypit
   • auraus ja sohjonpoisto
   • linjahiekoitus
   • lumivallien madaltaminen
   • paannejään poisto
   • pinnan tasaus
   • pistehiekoitus
   • sulamisvesien haittojen torjunta
   • suolaus
 • Alkuaika – Viimeisimmän toimenpiteen alkuaika
  • esim. 20171121104914
  • ajat ovat paikallista aikaa muodossa vvvvkkppttmmss
 • Loppuaika – Viimeisimmän toimenpiteen päättymisaika
  • esim. 20171121104914
  • ajat ovat paikallista aikaa muodossa vvvvkkppttmmss
 • h_ajat – Viimeisen 72 h aikana tehtyjen toimenpiteiden päättymisajan puolipistein erotettuna listana
  • esim. "linjahiekoitus;auraus ja sohjonpoisto,suolaus;auraus ja sohjonpoisto"
  • listassa on tuoreimmasta vanhimpaan järjestyksessä yksittäisten toimenpidekertojen suoritetut tehtävät
  • yksittäisen toimenpidekertojen sisältö on vastaava kuin ominaisuudella Suoritetta
  • koska lista sisältää kaikki 72 h aikana tehdyt suoritteet, listan ensimmäisenä on sama arvo kuin ominaisuutena Suoritetta
 • h_tyot – Viimeisen 72 h aikana tehtyjen toimenpiteiden päättymisajat puolipistein erotettuna listana
  • esim. "20171121104914;20171121103827;20171120192154"
  • listassa on tuoreimmasta vanhimpaan järjestyksessä yksittäisten toimenpidekertojen päättymisajat
  • yksittäisen toimenpidekertojen sisältö on vastaava kuin ominaisuudella Loppuaika
  • koska lista sisältää kaikki 72 h aikana tehdyt suoritteet, listan ensimmäisenä on sama arvo kuin ominaisuutena Loppuaika

 

On hyvä huomata, että alku- ja loppuaika eivät viittaa suoraan yksittäisen viivakohteen alku- ja loppupäähän, koska aineistossa yhdistetään ajoneuvoista saatava havaintotieto historiatietoon. Vierekkäisillä kohteilla on siis usein sama alku- ja loppuaika, mutta toisistaan poikkeavat historiatiedot.

Kannattaa myös tutustua Liikennetilannepalvelun usein kysytyttyihin kysymyksiin,

 

Talvikunnossapitotiedot Liikennetilannepalvelussa

Fintrafficin Liikennetilanne-palvelu visualisoi talvikunnissapitodataa. Tiedot talvikunnossapidosta päivittyvät kartalle lähes reaaliajassa.

Moni tienkäyttäjä on lumimyräkän jälkeen pohtinut, onko hänen reittinsä ehditty jo aurata. Enää tätä ei tarvitse veikata, sillä aurauksen tilanteen voi tarkistaa kätevästi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta. Samasta palvelusta löytyvät muun muassa kelikamerakuvat. Palvelu löytyy osoitteesta