Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Liikennemerkkien kirjasintyyppi

Suomessa opastusmerkeissä käytetään Väyläviraston omaa kirjasintyyppiä. Nykyisten opastusmerkkien tekstityypit ja mitoitukset ovat peräisin 1960-luvulta.

Esimerkki Liikennemerkkien kirjasintyypistä
kirjasintyyppi on luotu ennen ATK-suunnittelun aikaa

Kirjasintyypin käyttö

Nykyinen Väyläviraston kirjasintyyppi on luotu ennen ATK-suunnittelun aikaa ja sen soveltaminen nykyisissä suunnitteluohjelmissa ja nykyaikaisissa merkkien valmistusmenetelmissä on ollut työlästä.  Monissa nykyisissä suunnitteluohjelmistoissa Väyläviraston kirjasintyyppi on ohjelmallisesti kuvaobjekti, ei lainkaan tekstiobjekti.  Mikään yleisesti käytössä oleva kaupallinen kirjasintyyppi ei vastaa Väyläviraston tyyppiä. Ohjeita kirjasintyypin käyttöön ja tekstinmitoitustaulukot on julkaistu ohjeessa Liikennemerkkipiirrustukset 2.

 

Kirjasintyypin käyttölupa on CC0 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)
 

Jaettavat tiedostot ovat:

Fonts_Outline.dwg   Liikennemerkkifontti DWG-muotoisena kuvana
Fonts_Outline.pdf  Liikennemerkkifontin esikatselu PDF-muodossa
LICENSE    Käyttölupateksti englanniksi