Hyppää sisältöön

Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)

Pysäkkiasiat

Yksityistiet

Tieverkon avoin data

Kuva tiestä, sillasta ja valoista

Tierekisteri ja Digiroad

Väylävirasto huolehtii valtion tieverkkoon liittyvistä tietoaineistoista.

Tierekisteri sisältää tietoja Väyläviraston vastuulla olevista maanteistä ja niiden liikenteestä.

Digiroad on puolestaan kansallinen tietietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Digiroad-operaattori ylläpitää omaa verkkosivua, jossa paljon lisätietoja Digiroad-aineistosta: www.digiroad.fi

Velho-hanke:
Konsulteille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille tärkeä tierekisteri uudistuu vuonna 2019 ja siirtyy osaksi uutta tiestötietojärjestelmää, joka mahdollistaa uudenlaiset tiedonkeruun tavat, laajemman tietosisällön ja tietojen paremman hyödyntämisen. Uuteen järjestelmään tuodaan mukaan myös tie-, rata- ja vesiväylien suunnitelma- ja toteumatietovarasto. Lisätietoa Velho-hankkeesta: https://vayla.fi/tietoa-meista/tutkimus/tieverkon-kunnonhallinta/velho-allianssi

Mistä tietoja saa?

Tie-, rata- ja vesiväyläverkkoa koskevia tietoja on saatavilla Lataus- ja katselupalvelusta sekä rajapintojen kautta.

Tiedostolatauspalvelussa voi katsella sekä ladata aineistoja karttakäyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat itse valita mitä aineistoja haluavat ja miltä alueelta. Valinnan jälkeen palvelu lähettää sähköpostilla linkin, josta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot. Aineistot toimitetaan shape (.shp) -formaatissa.

Rajapintapalvelujen käyttöön tarvitaan sopiva asiakasohjelmisto. Rajapintapalvelut sopivat myös sovelluskehittäjille, jotka haluavat käyttää Väyläviraston avointa dataa omissa sovelluksissaan. Rajapintapalvelut on kuvattu tarkemmin rajapinnat-sivulla.
 

Koko Suomen tieosoiteverkko ja Digiroad-aineisto löytyy Väyläviraston aineistojen jakelupalvelusta:
Digiroad (shapefile ja GeoPackage-muodot): https://aineistot.vayla.fi/digiroad/latest/
Tieosoiteverkko (shapefile): https://aineistot.vayla.fi/reittiaineistot/

Lisätietoja:
Tierekisteri
Tieosoitejärjestelmä
Digiroad

Muut tieverkon avoimet aineistot

Liikenteen automaattisista mittaustiedot (LAM)
Raportit ovat ladattavissa aineistojen välityspalvelussa
Lisätietoja liikenteen automaattisista mittaustiedoista (LAM)
LAM-kirjat
 

Tieliikenneonnettomuudet
Väylävirasto kerää vuosittain tieliikenneonnettomuuksiin liittyvää dataa poliisilta saatujen tietojen perusteella ja täydentää ne tilastokeskuksen avustuksella.
Aineiston lataus ja lisätietoja (avoindata.fi)
 

Liikennemerkkien symboliikkakirjasto

Suomen liikennemerkit on julkaistu avoimena QGIS-kuvakirjastona (SVG-vektorikuvina) GitHubissa (huom BETA-versio). Kokoelmissa ovat aiemmat ja uuden tieliikennelain myötä 1.6.2020 voimaantulleet merkit sekä näiden visualisoinnissa QGIS:ssä auttava prosessointiskripti. Liikennemerkit on nimetty ne yksilöivällä koodilla: tarkempaa tietoa kustakin merkistä saa Väyläviraston verkkosivuilta.

 

Liikennemerkkien kirjasintyyppi
Suomessa opastusmerkeissä käytetään Väyläviraston omaa kirjasintyyppiä.
Liikennemerkkien kirjasintyyppi -aineiston lataus ja lisätietoja
Liikennemerkkipiirustukset

Avoimet tieverkon ja tieliikenteen aineistot muualla

Liikenteen automaattiset mittaustiedot
Siirtymäkauden aikana LAM-tiedot jaetaan Väyläviraston aineistopalvelusta. Reaaliaikaiset LAM-tiedot ovat saatavilla Fintrafficin Digitraffic-palvelusta.