Hyppää sisältöön

Selaa avointa dataa

Yhteystiedot

Väylävirasto

avoimen datan asiantuntija

Minna Huovinen

  • +358 29 534 3215

Tiedustelut paikkatietoaineistoista ja häiriöilmoitukset

[email protected]

Yhteystiedot

Digiroad-operaattori

  • 040 507 2301 (klo 9-16)

Pysäkkiasiat

Yksityistiet

Tieverkon avoin data

Kuva tiestä, sillasta ja valoista

Tierekisteri/TieVelho ja Digiroad

Väylävirasto huolehtii valtion tieverkkoon liittyvistä tietoaineistoista.

Tierekisteri (jatkossa TieVelho) sisältää tietoja Väyläviraston vastuulla olevista maanteistä ja niiden liikenteestä.

Digiroad on puolestaan kansallinen tietietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Digiroad-operaattori ylläpitää omaa verkkosivua, jossa paljon lisätietoja Digiroad-aineistosta: www.digiroad.fi

Velho-hanke:
Konsulteille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille tärkeä tierekisteri uudistuu ja tulee siirtymään osaksi uutta tiestötietojärjestelmää, joka mahdollistaa uudenlaiset tiedonkeruun tavat, laajemman tietosisällön ja tietojen paremman hyödyntämisen. Uuteen järjestelmään tuodaan mukaan myös tie-, rata- ja vesiväylien suunnitelma- ja toteumatietovarasto. Lisätietoa ja ajankohtaista Velho-hankkeesta: https://ohje.velho.vayla.fi/

Mistä tietoja saa?

Tie-, rata- ja vesiväyläverkkoa koskevia tietoja on saatavilla Lataus- ja katselupalvelusta sekä rajapintojen kautta.

Tiedostolatauspalvelussa voi katsella sekä ladata aineistoja karttakäyttöliittymän kautta. Käyttäjät voivat itse valita mitä aineistoja haluavat ja miltä alueelta. Valinnan jälkeen palvelu lähettää sähköpostilla linkin, josta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot. Aineistot toimitetaan shape (.shp) -formaatissa.

Rajapintapalvelujen käyttöön tarvitaan sopiva asiakasohjelmisto. Rajapintapalvelut sopivat myös sovelluskehittäjille, jotka haluavat käyttää Väyläviraston avointa dataa omissa sovelluksissaan. Rajapintapalvelut on kuvattu tarkemmin rajapinnat-sivulla.
 

Koko Suomen tieosoiteverkko ja Digiroad-aineisto löytyy Väyläviraston aineistojen jakelupalvelusta:
Digiroad (shapefile ja GeoPackage-muodot): https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Tie/Digiroad/Aineistojulkaisut/latest
Tieosoiteverkko (shapefile): https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Tie/Tieosoiteverkko

Lisätietoja:
Tierekisteri
Tieosoitejärjestelmä
Digiroad

Muut tieverkon avoimet aineistot

Tieliikenneonnettomuudet
Väylävirasto kerää vuosittain tieliikenneonnettomuuksiin liittyvää dataa poliisilta saatujen tietojen perusteella ja täydentää ne tilastokeskuksen avustuksella.
Aineiston lataus ja lisätietoja (avoindata.fi)
 

Liikennemerkkien symboliikkakirjasto

Suomen liikennemerkit on julkaistu avoimena QGIS-kuvakirjastona (SVG-vektorikuvina) GitHubissa (huom BETA-versio). Kokoelmissa ovat aiemmat ja uuden tieliikennelain myötä 1.6.2020 voimaantulleet merkit sekä näiden visualisoinnissa QGIS:ssä auttava prosessointiskripti. Liikennemerkit on nimetty ne yksilöivällä koodilla: tarkempaa tietoa kustakin merkistä saa Väyläviraston verkkosivuilta.