Tapamme toimia

Visio, strategia ja arvot

Väylän toiminta-ajatuksena on mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Toiminta-ajatus luo perustan viraston strategialle.

Organisaatio

Väylän organisaatio koostuu neljästä toimialasta sekä viidestä pääjohtajalle raportoivasta toiminnosta.

Johtaminen

Väylän toimintaa johtaa pääjohtaja apunaan johtoryhmä ja asiantuntijat. Toimialat vastaavat oman toimintansa tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.