Siltatyöt 2019 - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueella on 1 118 siltaa, joista huonokuntoisia on 82 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 516 kpl. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi. Varsinais-Suomessa on useita korjauskustannuksiltaan suuria siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta. Vuonna 2019 peruskorjataan tai uusitaan Varsinais-Suomessa 5 siltaa. Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa tehdään myös pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä. 

Huonokuntoisten siltojen ohella Varsinais-Suomessa on 38 painorajoitettua siltaa. Tämä on suhteessa enemmän kuin muualla maassa. Kuntoperusteisia sillankorjaustarpeita on kuitenkin niin paljon, ettei rahoitus riitä painorajoitettujen siltojen korjaamiseen. Sillan kantavuus ja kunto eivät korreloi keskenään läheskään kaikissa tapauksissa.

Varsinais-Suomen siltojen korjauksiin käytetään vuonna 2019 noin 4,5 M€.

Merkittävimmät siltojen uusimis- tai korjaushankkeet vuonna 2019

Valokuva uusittavasta Makarlan sillasta Kaarinassa.

Makarlan ylikulku- ja risteyssilta sekä Makarlan silta, Kaarina

Makarlan ylikulku- ja risteyssilta sekä Makarlan silta (teräsputkisilta) kantatiellä 40 Kaarinassa uusitaan huonon kunnon.

Työt käynnistyvät keväällä 2019 ja työt valmistuvat syksyllä 2020. Liikenne siltapaikalla katkaistaan työn ajaksi ja ohjataan kiertotielle Piikkiön keskustan ja mt 110 kautta.
 

Valokuva Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen silloista Naantalissa.

Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen sillat, Naantali

Naantalinsalmen sillat maantiellä 189 Naantalissa peruskorjataan siltojen huonon kunnon vuoksi. Vuonna 2018 korjattiin kevyenliikenteen väylän sillat ja vuonna 2019 korjataan maantien sillat. Työt alkavat maantie siltojen osalta keväällä ja kestävät syksyyn 2019 saakka. Maantiesiltojen korjausten aikana liikenne joudutaan aika ajoin rajoittamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella yhdelle kaistalle. Tämä tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle. 

Katso myös: Mt 189 Kuparivuorin tunnelin korjaus
 

Valokuva korjattavasta Kurikesillasta Salossa.

Kurikesilta, Salo

Kurikesilta maantiellä 2403 Salossa korjataan.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikennettä joudutaan työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla.
 

 
Varsinaisten sillankorjauskohteiden lisäksi tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys.
reaktionapit
Sivu päivitetty 16.10.2019