Ajantasaista tietoa

Ajantasaista tietoa tietöistä ja tieliikenteen häiriöistä on saatavilla Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelussa.

Siltatöistä tiedotetaan myös twitterissä @VarsinaisELY

 

Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

siltainsinööri

Jari Nikki

  • 0295 022 816

siltainsinööri

Ari Salo

  • 0295 022 830
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Siltatyöt 2018 - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueella on noin 1 117 siltaa, joista huonokuntoisia 82 kpl. Lisäksi tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on 501 kpl. Siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut jo vuosia ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa joka vuosi. Varsinais-Suomessa on useita korjauskustannuksiltaan suuria siltakohteita odottamassa korjausrahoitusta.

Varsinais-Suomen siltojen korjauksiin käytetään vuosittain noin 4 M€. Korjausvelka- ja muun erillisrahoituksen ansiosta siltoja on korjattu viime vuosina n. 7 milj. eurolla. 

Siltojen peruskorjausten ja uusimisen pääperusteena on sillan kunto. Kohteiden priorisoinnissa huomioidaan kuntoon liittyen sillan kuntoluokka ja ikä, vaurioiden laajuus ja vakavuus sekä niiden vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja korjaustyön kiireellisyys. Lisäksi huomioidaan sillan liikenteellinen merkitys ja siltapaikan maisemallinen arvo.

Merkittävimmät siltojen uusimis- tai korjaushankkeet vuonna 2018

 

Loukolan silta, Pöytyä

Loukolan silta, Pöytyä

Loukolan silta maantiellä 2250 Pöytyällä uusitaan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan päälle. Vanhan sillan kiviholvi säilytetään. Painorajoitus poistuu sillan uusimisen myötä. Maantien 2250 liikenne katkaistaan kokonaan työn ajaksi ja ohjataan kiertotielle yleisiä teitä pitkin. Rakennustöillä tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle Työt käynnistyvät huhtikuussa 2018 ja työt valmistuvat loppusyksyllä 2018.

Ajankohtaista:
Loukolan silta takaisin liikenteelle 2.10.2018 aamupäivän aikana
Loukolan silta uusitaan Pöytyällä (mt 2250), yleinen liikenne kiertotielle Auran kautta 2.5.2018 alkaen (04/2018 - loppusyksy 2018)

 

Haitulan silta, Loimaa

Haitulan silta, Loimaa

Haitulan silta maantiellä 12608 Loimaalla uusitaan huonon kunnon ja painorajoituksen vuoksi.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan paikalle. Tielinjausta muutetaan sillan länsipuolella. Painorajoitus poistuu sillan uusimisen myötä. Maantien 12608 liikenne katkaistaan kokonaan työn ajaksi ja ohjataan kiertotielle yleisiä teitä pitkin. Työt käynnistyvät helmikuussa 2018 ja työt valmistuvat syksyllä 2018.

Ajankohtaista:
Haitulan silta takaisin liikenteelle 1.10.2018 aamupäivän aikana
Haitulan sillan uusiminen Loimaalla maantiellä 12608 (03/2018 - syksy 2018)

 

Kavilan ylikulkusilta, Salo

Kavilan ylikulkusilta, Salo

Kavilan ylikulkusilta kantatiellä 52 Salossa peruskorjataan sillan huonon kunnon vuoksi.

Työt alkavat keväällä ja kestävät loppusyksyyn saakka. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Korjaustöillä tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle.

 
Ajankohtaista
Kavilan ylikulkusillan korjaus Salossa kantatiellä 52 (03/2018 - loppusyksy 2018)

 

Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen sillat, Naantali

Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen sillat, Naantali

Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen sillat maantiellä 189 ja sen kevyen liikenteen väylällä Naantalissa peruskorjataan siltojen huonon kunnon vuoksi. Vuonna 2018 korjataan kevyenliikenteen väylän sillat ja vuonna 2019 maantien sillat. Työt alkavat v. 2018 keväällä ja kestävät syksyyn 2019 saakka. Kevyen liikenteen käytössä olevaa leveyttä joudutaan rajoittamaan merkittävästi työn aikana. Maantiesiltojen korjausten aikana liikenne joudutaan rajoittamaan ruuhka-aikojen ulkopuolella yhdelle kaistalle. Tämä tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle.

Ajankohtaista
Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen kevyen liikenteen väylien siltojen korjaus Naantalissa maantiellä 189 (04/2018 - loppusyksy 2018)
Liikennevirasto aloittaa Kuparivuoren tunnelin korjauksen Naantalissa maantiellä 189 (loppukesä 2018 - kesäkuu 2019)

Katso myös:
Mt 189 Kuparivuorin tunnelin korjaus

 

Kulolan silta, Nousiainen

Kulolan silta, Nousiainen

Kulolan sillan puukansi maantiellä 2014 Nousiaisissa uusitaan huonon kunnon vuoksi.

Työt alkavat keväällä ja kestävät noin viikon ajan. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle yleisiä teitä pitkin. 

 

Ajankohtaista
Kulolan sillan kansi uusitaan Nousiaisissa maantiellä 2014, liikenne kiertotielle 4.6.-11.6.2018

 

Laurinkorven silta, Nousianen

Laurinkorven silta, Nousiainen

Laurinkorven sillan puukansi maantiellä 12429 Nousiaisissa uusitaan huonon kunnon vuoksi.

Työt alkavat keväällä ja kestävät noin kahden viikon ajan. Liikenne joudutaan koko työn ajaksi katkaisemaan ja ohjaamaan kiertotielle yleisiä teitä pitkin.

 

Ajankohtaista:
Laurinkorven sillan korjaustyöt Nousiaisissa maantiellä 12429 (03/2018 - kesä 2018)

Putkisillat

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii kesän 2018 aikana yhdeksän putkisiltaa. Sillat uusitaan toukokuun ja syyskuun välillä. Korjaustöistä aiheutuu väistämättä liikennehaittoja, sillä siltojen uusimistyön ajaksi liikenne ohjataan kiertoteille. 

Uusittavat putkisillat kartalla.

Lisätietoja:
Putkisiltoja uusitaan kesän aikana (touko-syyskuu 2018)

Kuutviikin teräsputkisilta uusitaan Taivassalossa - liikenne poikki Kahiluodontiellä 1.12. klo 21.00 - 2.12. klo 06.00

Varsinaisten sillankorjauskohteiden lisäksi tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys.
Sivu päivitetty 21.11.2018