Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 566 7034

Valtatien 4 parantaminen maantien 924 (Ranuantie) liittymän kohdalla, Simo

Tiehanke Käynnissä Lappi

Suunnittelualue on Simon keskustan eteläpuolella sijaitseva nelihaaraliittymä, jonka muodostavat valtatie 4 sekä liittyvissä suunnissa maantie 924 Ranuantie ja maantie 19501 Onkalontie.

 

Karttakuva suunnitteluosuudelta.

Hankkeen sisältö

Suunnitelma sisältää eritasoliittymän rakentamisen maantien 924 liittymän kohdalle. Suunnitelmassa maantien 924 liikenne ohjataan valtatien 4 ylittävän risteyssillan kautta. Lisäksi suunnitelma sisältää uudet linja-autopysäkit sekä kevyen liikenteen väylien järjestelyitä.

Hankkeen tausta

Sivusuunnista päätielle vasemmalle liittyminen on haasteellista erityisesti Onkalonsuunnasta, johtuen pääosin valtatien 4 vilkkaasta liikenteestä sekä käytetyistä ajonopeuksista. Onkalontien liittymisnäkemät ovat nykyisellään puutteellisia molempiin kääntymissuuntiin.

Valtatien 4 vasemmalle kääntyvien ryhmittäytymiskaistat ovat nykyisellään reilusti alimitoitetut 80 km/h nopeusrajoitukselle.

Maantien 924 suunnasta kuljetetaan runsaasti puutavaraa Ajoksen suuntaan. Uusien tehtaiden myötä on arvioitu, että puutavaraliikenne maantie 924 suunnasta kasvaa merkittävästi.

Hankkeen tavoitteet

Eritasoliittymän rakentamisella parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja liikenneyhteyksiä sekä sujuvoitetaan liikennettä. Erityisesti eritasoliittymä ramppijärjestelyineen helpottaa raskaan liikenteen liittymistä valtatien liikenteeseen.