Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Reijo Hakanen

  • 050 350 9761

Savon Kuljetus Oy

Työmaapäällikkö

Riku Kananen

  • 044 727 2666

Ramboll Oy

Työmaavalvoja ja turvallisuuskoordinaattori

Antti Räsänen

Valtatie 6:n ja kantatie 71:n liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyt Puhoksen kohdalla, Kitee

Tiehanke Käynnissä Pohjois-Karjala

Valtatie 6:n ja kantatie 71 liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjen rakentaminen Puhoksen kohdalla Kiteellä käynnistyy kesäkuussa 2020. Hankkeen rakennuttajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus, urakoitsijana toimii Savon Kuljetus Oy. Rakennuskustannukset, noin 2,1 miljoonaa euroa, maksaa Pohjois-Savon ELY-keskus. Hanke valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Urakkaan kuuluvat mm. seuraavat työt:

  • Lepikon nelihaaraliittymän porrastaminen (Vt6, M486 ja M15524), kanavointi ja maantien 15524 tasauksen parantaminen
  • yksityistiejärjestelyt
  • valaistuksen uusiminen Lepikon liittymäalueella ja täydentäminen kantatiellä 71 välillä Vt6 – Teollisuusti
     

Tavoitteena on liittymän havaittavuuden ja liikenteen sujuvuuden sekä liikenneturvallisuuden parantaminen.

 

Rakentaminen

 

Rakentamistyö aloitetaan kesäkuun alussa Puhoksen teollisuusalueelle menevältä tieosuudelta, sekä uuden tieosuuden rakentamisella valtatie 6 – Puhoksentie. Heinä-Elokuussa työt jatkuvat valtatie 6:n  liittymän kanavointiin rakennettavien uusien liikennekaistojen rakentamisellä ja uudet yksityistie- ja kevyen liikenteen järjestelyt tehdään alkusyksyllä. Työmaa valmistuu marraskuun puoliväliin mennessä.

 

 

Haitat liikenteelle

 

Rakentamisen aikana liikennehaitat kohdistuvat lähinnä valtatielle 6, johtuen alennetuista ajonopeuksista ja työmaaliikenteestä. Rakentaminen ulottuu paikoittain myös lähelle valtatien reunaa, jolloin ajokaistoja joudutaan ohjaamaan valtatien toiselle reunalle. Liikennöinti valtatien molemmilla ajokaistoilla pyritään kuitenkin säilyttämään koko työn ajan.

Työaikaiset nopeusrajoitukset työmaan alueella valtatiellä 6 ovat pääsääntöisesti 50 km/h. Tarpeen mukaan käytetään myös nopeusrajoitusta 30 km/h, esimerkiksi Länsiväylän sillan kohdalla/alla, jossa ajokaistoja on siirretty.

ELY-keskus toivoo kaikilta tiellä liikkujilta varovaisuutta. Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden toivotaan kiinnittävän huomiota jatkuvasti muuttuviin liikennejärjestelyihin sekä työmaaliikenteeseen. Merkittyjen reittien ja opasteiden noudattaminen on ensisijaisen tärkeää. Työmaa-alue rajataan sulkupylväillä, merkeillä tai aidoin ja siellä liikkuminen on ehdottomasti kielletty.

Autoilijoilta pyydetään varovaisuutta, koska valtatie 6 Puhoksen liittymän kohdalla on runsaasti työmaaliikennettä