Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Kirsi Pätsi

  • 0295 021 331
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Finnmap Infra Oy

Projektipäällikkö

Teemu Tuhkanen

  • 044 573 9066
  • etunimi.sukunimi@finnmap-infra.fi

Kantatien 51 Helsinki-Karjaa parantaminen Munkkullan eritasoliittymän kohdalla, tiesuunnitelma, Kirkkonummi

Kantatien 51 ja Kirkkonummen kuntakeskuksen katuverkon yhdistävä Munkkullan eritasoliittymä muodostaa pullonkaulan kantatieltä 51 katuverkolle siirtyvälle liikenteelle jo nykytilanteen liikennemäärillä erityisesti iltapäiväruuhkan aikaan. Eritasoliittymä vaatii toiminnallista kehittämistä liikennemäärien kasvaessa tulevaisuudessa.

Suunnitelman taustat ja toimenpiteet

Kirkkonummen eritasoliittymä sijoittuu Kirkkonummen liikekeskustan tuntumaan ja toimii tärkeimpänä tuloväylänä keskusta-alueelle sekä Länsiväylältä että Upinniemen suunnasta etelästä. Nykytilanteessa eritasoliittymä muodostaa pullonkaulan Länsiväylän, Upinniementien ja Kirkkonummentien väliselle liikenteelle. Liittymäalue ruuhkautuu pääkaupunkiseudulle suuntautuvan työmatkaliikenteen johdosta aamun ja iltapäivän huipputunteina. Ruuhkautuminen näkyy erityisesti Helsingin suunnasta nousevalla rampilla. Savipehmeiköllä sijaitsevan liittymäalueen keskeinen ongelma liikenteellisen toimivuuden lisäksi on tierakenteiden haitallinen painuminen

Suunnittelun eteneminen

Hankkeen tiesuunnitelman laadinta on käynnissä.

Sivu päivitetty 03.12.2018