Mt 148 parantaminen Flymossen kohdalla, Sipoo

Kohde sijaitsee Hyrylä-Sköldvik maantiellä (Mt 148) Flymossen suon kohdalla Sipoossa.

Tieosuus pilvisenä päivänä.

Kartta tieosuudelta.

Hankkeen taustat

Mt 148 on perustettu Flymossen suon kohdalla puupaalujen varassa olevalle paalulaatalle. Puupaalujen yläpäät ovat olleet pohjavesipinnan yläpuolella ja näin päässeet vaurioitumaan. Tämän lisäksi paalulaatta on mitoitettu aikaisemmin liian kapeaksi. Vaurioita ei ole havaittavissa ajoradalla, mutta pientareet ja pengerluiskat ovat painuneet huomattavasti. Mt 148 kuuluu erikoiskuljetusteen tieverkostoon, joten puupaalujen mahdollinen murtuminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita tierakenteeseen ja liikenteelle vaaratilanteita.

 
Työt kesken työosuudelta.

Hankkeen tavoitteet

Mt 148 linjataan uudelleen nykyisen tien pohjoispuolelle. Vanha paalurakenne korvataan uudella, leveämmällä paalulaattarakenteella, joka tehdään teräsbetonipaalujen varaan. Uuden tien tasaus noudattaa likimain nykyisen tien tasausta. Syrjään jäävältä tieosalta puretaan päällystekerrokset ja alue muotoillaan maisemaan sopivaksi ja maisemoidaan metsäpuustolla.

Hankkeen eteneminen/aikataulu

Työt aloitetaan marraskuun alussa 2018 ja se valmistuu toukokuun 2019 aikana.

Hankkeen toteuttajana toimii Hyvinkään Tieluiska Oy ja valvontakonsulttina Ramboll Finland Oy.

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on noin 1,6 M€.

reaktionapit
Sivu päivitetty 30.07.2020