Käynnissä olevat projektit

Menetelmä parvekelasitusten ääneneristävyyden mitoittamiseksi liikennemelualueilla

Parvekelasituksen ääneneristävyydelle ei ole nykyisin olemassa seikkaperäisiä ohjeita. Diplomityön tavoitteena on kehittää suunnittelumenetelmä parvekelasitusten mitoitukseen, menetelmä asemakaavoituksessa parvekkeille annettavia kaavamääräyksiä varten ja rakennusvalvonnalle työkalu ääneneristävyyden riittävyyden tarkistamiseen. Työ tehdään yhdessä Ympäristöministeriön kanssa.

Lisätietoja: Erkki Poikolainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Rautatieliikenteen aikaansaaman vaurioalttiuden kartoittaminen

Työssä päivitetään aiempi luonnos ohjeistukseksi rautatieliikenteen tärinän aikaansaaman vaurioalttiuden kartoittamiseksi.

Lisätietoja: Erkki Poikolainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Pohjavesisuojausten suodatuskyvyn tutkimukset

Työssä jatketaan pohjavesisuojausten suodatuskyvyn mittauksia selvittämällä kaksikerroksisen ojan vaikutuksia veden puhtauteen ja viipymään maanteiden hulevesien hallinnassa. Kaksikerroksisen ojan toimivuusvarmuus selvitetään suhteessa juurakkopuhdistamoihin ja viivästysaltaisiin.

Ada Laitisen diplomityö: Kaksikerrosojan suodatusvaikutus ja maantiehuleveden laatu (pdf)

Lisätietoja: Laura Pennanen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Uudenkaupungin meriläjitysalueiden aiheuttaman kiintoaineskuormituksen tutkimukset

Tutkimuksessa selvitetään meriläjityksen aiheuttaman kiintoaineskuormituksen suuruusluokkaa verrattuna taustaolosuhteisiin sekä tarkastellaan sedimenttikeräimien toimivuutta meriläjitysten vaikutusten tarkkailussa. Tutkimus toteutetaan Uudenkaupungin meriväylän syventämishankkeen yhteydessä.

Lisätietoja: Susanna Koivujärvi, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

UIC:n ympäristöprojektit

Liikennevirasto on mukana kansainvälisen rautatiejärjestö UIC:n hanketoiminnassa. Tällä hetkellä on käynnissä projekti Weed Control, joka liittyy kasvillisuuden torjuntaan rautateillä.

Lisätietoja: Arto Hovi, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 22.09.2016