Ota yhteyttä

Hankepäällikkö

Tuomo Viitala

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylätekninen menetelmäkehitys

Hankkeen tarkoituksena on liikennemuotokohtaisten väylänpidon teknisten ratkaisujen ja menetelmien kehitys. Kehitystoimet kohdistuvat niin suunnittelumenetelmien ja ohjeiden kehitykseen kuin rakentamisen menetelmien ja kunnossapidon menetelmien ja toimintamallien kehittämiseen.

$curSection.bigImageAltText.data

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • Innovatiivisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen ja menetelmien kehittäminen väylänpitoon
  • Nykyisten väylien rapistumisen hidastaminen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon menetelmiä kehittämällä
  • Liikennemuotokohtaisen erityisosaamisen säilyminen ja kehittyminen
  • Turvallisuuden, kapasiteetin ja toimivuuden parantaminen ohjaus- ja turvalaitteita kehittämällä

Hanke koostuu neljästä eri osakokonaisuudesta: 

Väylien suunnittelu ja rakentaminen

Osahankkeen tutkimuskohteita ovat väylien suunnittelu- ja mitoitusmenetelmät, toimivuusvaatimukset, uudet materiaalit ja työmenetelmät, rakenteiden elinkaaritaloudellisuus sekä uusiomateriaalien käyttö ja materiaalien kierrätys.

Ohjaus ja turvalaitteet

Valvonta-, ohjaus- ja turvalaitteiden kehittämisessä päätutkimuskohteita ovat energiankäytön säästöön ja tehostamiseen liittyvät tekniset ratkaisut, rataverkon turvalaitejärjestelmien kehittäminen sekä vesiliikenteen turvalaitteiden kaukovalvontajärjestelmän ja radionavigaation kehittäminen.

Kunnossapito

Osahakkeen tutkimuskohteita ovat väylien kunnossapito- ja tarkastusmenetelmät, väylien teknillistaloudellisen käyttöiän jatkaminen ylläpitoinvestoinneilla ja kunnossapidon rahoituksen kohdentaminen kunnon ja palvelutason luokittelun päivittämisellä ja yhtenäistämisellä.

Liikennehistoria

Liikennehistoria on vuonna 2015 alkanut uusi osahanke, joka liittyy Liikenneviraston perinne-työhön. Osahankkeessa edistetään liikennehistorian tutkimusta ja tuotetaan liikennehistoriaan liittyviä julkaisuja.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015