Lisätietoja

Vanhemmista projekteista lisätietoa hankepäälliköltä

Soile Knuuti

soile.knuuti(at)liikennevirasto.fi

Päättyneet projektit

Vastuullisuus Liikenneviraston toiminnassa

Diplomityön tavoitteena oli Liikenneviraston vastuullisen toiminnan kehittäminen ja kytkeminen osaksi strategista toimintaa sekä vastuullisuusraportointityökalujen soveltaminen Liikenneviraston toimintaympäristöön sopiviksi.

Työssä käsitellään liikennesektorin ja liikenteen vaikutuksia yhteiskuntaan sekä ympäristöön, yhteiskuntavastuun merkitystä etenkin julkisella sektorilla ja siihen liittyviä erityispiirteitä, vastuullisuustoiminnan kehittämistä sekä erilaisia vastuullisuusraportointityökaluja. Tuloksena luodaan toimintamalli Liikenneviraston vastuullisuustoiminnan kehittämisestä sekä annetaan suosituksia jatkotoimenpiteistä.

Työ on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 29/2015 (pdf; 4,0 Mt).

Lisätietoja: Anne-Mari Haakana ja Helena Marjaranta, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Kartoitus ilmastonmuutoksen hillinnästä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

Selvitystyön tavoitteena oli tunnistaa keskeisiä liikenteen ja maankäytön suunnitteluun liittyviä toimenpiteitä ja menetelmien kehitystarpeita koskien ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista, ilmanlaadun paranemista sekä melun- ja tärinäntorjunnan edistämistä Liikenneviraston T&K-toiminnan avulla.

Työn tuloksena tunnistettiin ilmastonmuutokseen, meluun ja tärinään sekä ilmanlaatuun liittyviä kysymyksiä, joihin Liikenneviraston olisi hyvä kohdentaa jatkotutkimustaan. Lisäksi esitettiin ehdotuksia tutkimuksissa saatujen tietojen ja uusien ohjeistusten jalkauttamisesta Liikennevirastossa ja muiden toimijoiden keskuudessa.

Selvitys on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 17/2014 (pdf; 2,4 Mt).

Lisätietoja: Soile Knuuti, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten synergiat ja vastakkainasettelut

Liikenteen turvallisuuden parantaminen ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ovat kaksi keskeistä tavoitetta, jotka liittyvät kestävään liikenteen kehittämiseen. Turvallisuutta voidaan parantaa ja ympäristövaikutuksia vähentää osin samoilla toimenpiteillä, tai voi olla tilanteita, joissa turvallisuuden parantamiseksi tehtävä toimenpide lisää kielteisiä ympäristövaikutuksia tai ympäristöhaittojen vähentämiseksi tehtävä toimenpide heikentää turvallisuutta. Liikenneviraston ja Trafin yhteisesti toteuttamassa työssä selvitettiin liikenteen turvallisuus- ja ympäristötavoitteisiin ja erityisesti -toimenpiteisiin liittyviä synergioita ja vastakkainasetteluja.

Raportti on julkaistu Trafin julkaisusarjassa: Liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten synergiat ja vastakkainasettelut (pdf; 1,69 MB)

Lisätietoja: Soile Knuuti, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015