Ota yhteyttä

Hankepäällikkö

Arja Toola

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Katso myös

Turvallisuus

Hankkeen tavoitteena on panostaa vaikuttavimpien liikenne- ja työturvallisuutta parantavien keinojen kehittämiseen ja käyttöön, ennen kaikkea ennalta ehkäistä vaaratilanteiden muodostumista. Liikenneviraston on myös jaettava ajantasaista tietoa liikenne- ja työturvallisuuden tilasta tarkoituksenmukaisten päätösten ja valintojen tekemiseksi.

$curSection.bigImageAltText.data

Hanke koostuu neljästä eri osakokonaisuudesta:

Liikenneturvallisuusasiainneuvottelukunnan tutkimusjaosto

Liikenneturvallisuusasiainneuvottelukunnan tutkimusjaoston poikkihallinnolliset hankkeet pyrkivät pureutumaan merkittävimpiin tieliikenneriskeihin. Samalla hankkeissa pyritään kehittämään hallintorajoja ylittävää toimintaa tehokkaaksi, siten että turvallisuustoimien vaikuttavuus paranee.

Turvallinen Liikenne 2025

Turvallinen Liikenne 2025 -hanke on VTT-vetoinen yhteisrahoitteinen kokonaisuus, jonka kestosta on sovittu vuoden 2016 loppuun. Tutkimus kattaa kaikki väylämuodot. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuusalan osaamista ja näkemystä Suomessa ennen kaikkea turvallisuuden kannalta kriittisillä osa-alueilla, sekä lopulta tuottaa konkreettisia käytännön argumentteja ja työkaluja tutkimusohjelman rahoittajille, mm. Liikennevirastolle ja Trafille.

Menetelmäkehitys Liikenneviraston tarpeisiin

Tutkimuksissa kehitetään menetelmiä ja menettelytapoja, joita tarvitaan turvallisuusjohtamiseen ja/tai riskien hallinnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tarpeita työhön syntyy sekä Euroopan laajuisesta menettelyjen ja lainsäädännön yhtenäistämisestä että teknologian kehittymisestä. Tutkimustarpeita ovat mm. tunnelien riskianalyysimenettelyt, vaarallisten aineiden kuljetusten riskienhallinta, sekä tutkimus tietomallinnuksen mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä Yhteentoimivuuden Teknisten Eritelmien (YTE) käsittelemiseksi Suomen rautatiehankkeissa.

Tekninen kehitystyö

Hanke käsittää teknisten järjestelmien kehittyessä tai muun toiminnan aikana esille tulleet tarpeet uudenlaisen teknologian käyttöönottamiseksi. Tällaisia ovat olleet esim. uudenlaisten turvallisuutta parantavien ratkaisuiden ja laitteiden kehittämiset sekä teknisiin kehitysprojekteihin liittyvien erityisten riskien hallinta.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015