Ota yhteyttä

Hankepäällikkö

Riitta Kaasalainen

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Tiedon hyödyntäminen t&k

Hankkeen tavoitteena on tietovarantojen ja menetelmien kehittämisen sekä tietojen paremman hyödynnettävyyden selvittäminen eri keinoin. Isossa kuvassa hanke tähtää liikennejärjestelmän toimivuuden kehittämiseen.

$curSection.bigImageAltText.data

Liikenneviraston vision "Fiksut väylät ja älykäs liikenne – sinua varten" kuvaaman tavoitetilan strategisten päämäärien mukaisesti hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

  • Koko yhteiskunnan käyttöön avattu tieto luo uusia palveluita, innovaatioita ja liiketoimintaa
  • Asiakkailla on käytössään ajantasainen ja ennakoinnin mahdollistava liikenteen tilannekuva.
  • Yhteiskunnan ja palveluntuottajien käytössä on laadukas tieto väylästöstä sekä ajantasaisesta liikennetilanteesta ja olosuhteista. Kannamme vastuuta koko liikenneverkon tiedoista.
  • Huolehdimme tieto-omaisuudestamme.
  • Tiedot ovat kaikkien saatavilla avoimesti ja helposti. Tietojen saatavuudesta viestitään aktiivisesti.
  • Hyödynnämme avoimia tietovarantoja laajasti. Liikkujat, kuljetusvälineet ja älykäs infrastruktuuri tuottavat liikenne- ja olosuhdetietoa. Osallistamme asiakkaita uudenlaiseen tiedonkeruuseen ja palveluntuotantoon.
  • Analysoimme ja yhdistämme dataa ja hyödynnämme tietoa laajasti ja ennakoivasti toiminnassamme.
  • Aktiivisella yhteistyöllä sekä rohkealla kokeilukulttuurilla rakennetaan tulevaisuutta.
reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015