Ota yhteyttä

Hankepäällikkö

Erkki Mäkelä

 • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Rakennetekniikka

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kulkumuotojen yhteiset, geotekniikkaan, siltoihin ja muihin taitorakenteisiin liittyvät tutkimukset varmistavat luotettavia ja taloudellisia rakenneratkaisuja sekä alalle keskeisen erityisosaamisen kehityksen maassamme.

$curSection.bigImageAltText.data

Hankkeen päätavoitteet ovat:

 • Luotettavien ja elinkaareltaan taloudellisien rakenneratkaisujen kehittäminen geotekniikkaan, siltoihin ja muihin taitorakenteisiin
 • Rakenteiden kunnon seurannan ja korjausmenetelmien jatkokehitys ja yhtenäistäminen
 • Uusien teknologioiden mahdollisuuksien tunnistaminen ja koekäyttö

Hanke koostuu kolmesta osakokonaisuudesta:

Alus- ja pohjarakenteet

Osahanke keskittyy nimensä mukaisesti geotekniikkaan liittyvään tutkimukseen. Geotekniikkaan liittyvän tutkimuksen pääpainona on väylien alus- ja pohjarakenteiden kunnon seurantaan ja hallintaan liittyvä tutkimus. Tavoitteena on:

 • Uusien ja olemassa olevien rakenteiden stabiliteetin arviointimenetelmien kehittäminen
 • Väylien kantavuuden arviointimenetelmien kehittäminen
 • Roudan syiden tutkiminen ja routahaittojen minimointi
 • Rakentamisen laadunvarmistuksen monitoroinnin kehittäminen
 • Eurokoodien käyttöönoton vaikutusten seuranta

Sillat

Osahanke keskittyy siltojen materiaalivalintojen, rakenne-, korjaus- ja kunnossapitoratkaisujen sekä kunnon seurannan menetelmien kehittämiseen. Tavoitteena on:

 • Erilaisten rakenne- ja korjausratkaisujen elinkaarivaikutusten selvittäminen
 • Käyttäjien ja yhteiskunnan kustannusten minimointi rakentamisessa ja kunnossapidossa
 • Uusien teknologioiden hyödyntäminen ja käyttöönoton seuranta
 • Eurokoodien käyttöönoton vaikutusten seuranta
 • Rakenteiden kunnon seurannan ja kunnossapidon menetelmien jatkokehitys ja yhtenäistäminen
 • Siltojen kantavuuden ja muun käyttöturvallisuuden arviointimenetelmien kehittäminen
 • Väsymisvaurioiden seuranta- ja korjausmenetelmien kehittäminen erityisesti rautatiesiltoihin

Muut taitorakenteet

Muut taitorakenteet -osahanke keskittyy muiden taitorakenteiden rakenteiden ja kunnon seurannan kehittämiseen. Muita taitorakenteita ovat mm. tunnelit, kallioleikkaukset, meluseinät, aidat ja kaiteet, rautateiden laiturirakenteet ja vesiväylien kanavarakenteet. Lisäksi osahankkeessa kehitetään tarkastusmenetelmiä ja hallintajärjestelmiä kaikkien taitorakenteiden osalta.

reaktionapit
Sivu päivitetty 02.12.2015