Lisätietoja

Vanhemmista projekteista lisätietoa hankepäälliköltä

Taneli Antikainen
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi 

Päättyneet projektit

Katsaus liikenteen hinnoitteluun

Raportissa kuvataan Suomessa harjoitettua tie-, rautatie-, vesi- ja lentoliikenteen hinnoittelua. Sillä tarkoitetaan erityisveroja ja maksuja, joita valtio tai infrastruktuurin haltija perii, kun henkilö- ja tavaraliikenteen ajoneuvoja ja kuljetusvälineitä hankitaan ja käytetään liikenneverkoilla. Lisäksi kuvataan liikennevälineiden käyttövoimien energiaverotusta. Raportissa kuvataan hinnoittelun nykyiset ominaispiirteet ja niiden taustoja yksityiskohtaisesti. Hinnoittelun tulevaa kehitystä arvioidaan lyhyesti. Lisäksi esitetään yhteenveto liikenneinfrastruktuurien kustannuksista ja liikenteen ulkoisista kustannuksista ja tuista. Raportissa verrataan eri liikennemuotojen ja infrastruktuurien hinnoittelua ja arvioidaan, onko hinnoittelua perusteltua ja mahdollista yhtenäistää. Raportin pohjalta voidaan keskustella hinnoittelun yleisten periaatteiden ja liikennemuotokohtaisten hinnoittelutapojen kehittämisestä.

Selvitys on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 31/2015

Lisätietoja: Taneli Antikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015