Käynnissä olevat projektit

Urban Zone 3

Hankkeessa laaditaan arvio viidentoista kaupunkiseudun jalankulkualueiden, joukkoliikenteen vaikutusalueiden ja henkilöautoriippuvaisten alueiden suhteesta. Vuodesta 1985 tähän päivään toteutuneen yhdyskuntarakenteen muutoksen pohjalta mallinnetaan, millaista rakennetta kaupunkien nykyisten maankäytön suunnitelmien ja tavoitteiden toteutuminen tuottaa vuoteen 2030 mennessä. Mallinnuksen avulla voidaan arvioida nykyisten suunnitelmien ja niiden tuottaman yhdyskuntarakenteen kestävyyttä ja suunnitelmien muutostarvetta.

Lisätietoja: Seppo Serola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Viisas kulkutavan valinta – alku- ja loppumatkan sujuvuuden merkitys

Hankkeessa haetaan viisaita kulkutavan valintoja tukevia toimenpiteitä asemakaavoituksessa, aluekehityksessä tai yksittäisten rakennuskohteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Viidessä pilottikohteessa Tampereella, Turussa, Espoossa, Porvoossa ja Tuusulassa etsitään konkreettisia keinoja saada kävely, pyöräily ja joukkoliikenne kulkutapoina kasvuun.

Lisätietoja: Seppo Serola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Verkkokauppatutkimus

Hankkeessa arvioidaan digitaalisen murroksen tuottaman verkkokaupan kasvun vaikutuksia mm. kaupan sijoittumiseen ja tilantarpeeseen sekä sen heijastuksia henkilöliikenteen ja kuljetusten virtoihin. Kaupan fyysisen tilantarpeen ja uudistuvan kuljetustarpeen muutosten vaikuttavuutta tavoiteltavaan yhdyskuntarakenteeseen ja maankäytön tavoitteisiin arvioidaan.

Lisätietoja: Seppo Serola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Sosiologinen institutionalismi liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Liikenneviraston ja Aalto-yliopiston välillä on käynnistetty tutkimusyhteistyö, jonka avulla pyritään vahvistamaan suomalaisen liikennejärjestelmäsuunnittelun teoreettista perustaa. Yhteistyöhön kuuluvana diplomityönä tehdään tutkimus sosiologisen institutionalismin viitekehyksestä, josta käsin voidaan analysoida liikennejärjestelmäsuunnittelua eri tahojen vuorovaikutuksena.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on vaikuttamista yhteiskunnan kehittämiseen, ja siten poliittista toimintaa. Siinä tulisi olla edustettuina tarpeelliset instituutiot (esim. hallinnolliset tahot, suunnittelijat, asianomistajat), joiden välisten kohtaamisten tulisi tarjota hyvät edellytykset keskustelevalle vuorovaikutukselle. Liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessia analysoidaan siten suunniteltuna sarjana kohtaamisia, joissa eri osapuolet informaation ja argumenttien keinoin pyrkivät vaikuttamaan suunnitelman sisältöön.

Lisätietoja: Anne Herneoja, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.09.2015