Ota yhteyttä

Hankepäällikkö

Timo Tirkkonen

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Katso myös

InfraTeema

InfraTeema –hankkeen tavoitteena on alan tuottavuuden parantaminen parantamalla suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosesseja ja tehostamalla tietojen hallintaa. Keskeistä myös pitkälle katsova elinkaarinäkökulma, mikä huomioidaan mm. infrarakentamisen ympäristöhaittojen vähentämiseen ja elinkaarikustannusten optimoimiseen liittyvillä tutkimusaiheilla.

$curSection.bigImageAltText.data

InfraTeema on vuonna 2010 alkanut Liikenneviraston T&K-hanke. Siihen on koottu sellaisia inframallintamisen, väylien elinkaaren hallinnan ja hankintojen kehittämisen projekteja, jotka palvelevat kaikkien väylämuotojen investointeja ja ylläpitoa. Hankkeen projekteissa kehitetään koko infra-alaa palvelevia toimintamalleja. Koko alan kehittämistarpeilla ja yhteisillä kehitysprojekteilla on tärkeä rooli hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa.

Hanke on jaettu neljään osahankkeeseen – inframallit, hankintamallit, elinkaari sekä ekotehokas väylärakenne.

Inframallit

Liikennevirasto on mukana alan muiden toimijoiden kanssa kehittämässä inframallintamista, jolla tähdätään infra-alan suunnittelu- ja rakentamisprosessien sekä koko elinkaaren hallinnan tehostamiseen.

Hankintamallit

Hankintojen kehittämisen lähtökohtina ovat Liikenneviraston strategia ja tahtotila liikennemuotoihin liittyvien hankintakäytäntöjen yhtenäiseen linjaamiseen. Liikennevirasto on asettanut strategiseksi tavoitteekseen sen, että infra-alan tuottavuus kasvaa muuta rakentamista nopeammin.

Elinkaari

Elinkaari-osahankkeen tärkeimmät tutkimustavoitteet liittyvät infrarakenteiden elinkaaritalouteen ja ympäristövaikutuksiin. Yleisenä tavoitteena on löytää väylien rakentamiseen ja ylläpitoon entistä taloudellisempia ja ekologisesti kestävämpiä ratkaisuja.

Ekotehokas väylärakenne

Ekotehokas väylärakenne -hankkeen tavoitteena on kehittää väylien ylläpidon toimenpiteitä niin, väylien rakenteet olisivat nykyistä kestävämpiä ja taloudellisempia. Väyläomaisuuden ikääntyminen ja sääolosuhteiden muuttuminen ovat aiheuttaneet väylille aikaisempaa suurempaa ylläpidon tarvetta ja tutkimusta tarvitaan selvittämään tarpeiden lisääntymisen syitä.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015